Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Fagerstahallens byggnad beklädd med tegel och en stor skylt med texten Fagerstahallen, Aqua, pool och motion.

Bokningar

Boka en träningstid eller varför inte ett barnkalas i en av våra sporthallar. I Fagerstahallen kan man utöver sporthall även hyra simhall, matsal, konferenslokal samt judo-, brottning- och pingislokal.

Boka hallar, planer och lokaler via webben

Företag, privatpersoner och föreningar - alla är välkomna att boka hallar, planer och lokaler hos oss!

Via vår e-tjänst kan du se lediga tider och skicka in bokningsförfrågningar direkt till oss. Där kan du boka sporthall, konstgräsplan eller konferenslokal.
För bokning av simhall eller matsal hänvisar vi till e-post.fagerstahallen@fagersta.se

Endast bokningsförfrågan

Din bokning är inte slutförd förrän du fått en bekräftelse via e-post.
Vi hanterar din förfrågan så fort vi kan men ibland kan det dröja några dagar.

Varmt välkommen in med er bokningsförfrågan!
Boka via webben!

I Fagerstahallen finns en konferenslokal med plats för cirka 30 personer.
I lokalen har man tillgång till WiFi, projektor, högtalare och en stor whiteboard. Lokalen kan bokas via e-tjänst eller e-post.

Hos oss kan du boka tid i kommunens sporthallar och fotbollsplaner.
Det finns en hall vid varje skola och vid Fagerliden kan man hyra en fotbollsplan. Hallarna kan endast bokas efter skoltid.

Hallarna kan bokas för flera olika aktiviteter och arrangemang, träningar, matcher, läger, barnkalas och mycket annat!

Läs mer om våra Taxor och avgifter.

Fagerstahallen

Fagerstahallens sporthall kan erbjuda träning och aktiviteter för flera inomhusidrotter och hallen är även perfekt för olika arrangemang som matcher, mässor, dans eller utställningar.

Sporthallen har en storlek på 42 x 33 meter och är delbar i en till fyra separata hallar. Här finns det utrustning för flera aktiviteter så som badminton, tennis, volleyboll, gymnastik, innebandy med mera.

Hallen är utrustad med sekretariat, projektor, ljudanläggning och mikrofon som kan användas för olika arrangemang. Läktaren som är en så kallad teleskopläktare rymmer cirka 650 sittande personer.

På övre plan finns våra aktivitetslokaler som kan användas som tre separata hallar eller en hel. Aktivitetslokalerna användas i huvudsak för brottning, judo, karate, dans och bordtennis. Till brottar- och judolokalen finns mattor och i judo finns det även en musikanläggning.

I Fagerstahallen kan du även boka vår konferenslokal som är utrustad med projektor och whiteboard. Lokalen har plats för cirka 30 personer.

Alfahallen

Hallen är placerad vid Alfaskolan och har en storlek på cirka 32 x 16,0 meter.
Här finns utrustning för gymnastik, innebandy, badminton och tennis.

Per-olshallen

Hallen är placerad vid Per-olsskolan och har en storlek på cirka 34 x 16,5 meter. Här finns utrustning för gymnastik, innebandy, badminton och tennis.

Risbrohallen

Hallen är placerad nedanför Fagerstahallen och är näst störst med en storlek på cirka 38 x 19,5 meter. Här finns utrustning för flera aktiviteter som bland annat gymnastik, innebandy, badminton, volleyboll och tennis. Risbrohallen har även innebandysarg.

Mariahallen

Hallen är placerad vid Mariaskolan och är den nyaste av alla våra hallar. Mariahallen har en storlek på cirka 35 x 18,0 meter och här finns det utrustning för gymnastik, innebandy och badminton. I hallen finns även en klättervägg.

Fagerlidens konstgräsplan

Vid Fagerliden finns vår konstgräsplan. Planen har en ungefärlig storlek på 105 x 60 meter.

Då planen innehåller gummigranulat är det viktigt att man borstar av skorna vid utsedd plats efter användning. Detta för att förhindra onödiga spridning av granulaten till dagvattenbrunnar och omgivande natur.

TAGG till hallen skall utkvitteras på Fagerstahallen, Risbrovägen 2, 737 44 Fagersta och återlämnas senast en vecka efter bokningstillfället.

 • En ansvarig person på minst 18 år ska finnas närvarande under hela uthyrningstiden.
 • Lokalen får ej beträdas innan ansvarig ledare/person har anlänt och ej före bokad tid.
 • Omklädningsrum får tas i bruk tidigast 15 minuter före upplåten tid och skall vara utrymt senast 15 minuter efter upplåten tid.
 • Sporthallarna får endast beträdas med inomhusskor.
 • Redskap skall hanteras varsamt och återlämnas till respektive plats.
 • Ansvarig ledare/person ser till att inga obehöriga finns kvar i lokalen efter avslutad verksamhet samt att fönster och dörrar är låsta och att lyset är släckt.
 • Vid behov ska lokalen städas.

Kommunens försäkring täcker inte hyresgästens eget material eller utrustning vid brand, skadegörelse eller inbrott i lokalen. Vid uppkommen skada på fönster, lampor, redskap eller annan inredning ansvarar hyresgästen för ekonomisk ersättning.

 • Träningstider ska avbokas senast tre vardagar före uthyrningsdatumet.
 • Större arrangemang ska avbokas senast fem vardagar före uthyrningsdatumet.
 • Vid avbokning efter utsatt tid debiteras ni för hela er bokning.
 • Personer och föreningar som nyttjar lokaler och anläggningar före eller efter uthyrningstiden debiteras för detta.

Vid avbokning av läger eller badkalas gäller andra regler.
Kontakta oss för mer information.

Det är möjligt att boka enstaka simbanor eller hela simhallen.
Kontakta oss för mer information.

Simskola för barn

Vi erbjuder simundervisning för barn fyllda 4 år och uppåt.
Anmälan sker via en e-tjänst.

Läs mer om simhallen och vår simskola här.

Fagerstahallens Training camp är en modern anläggning som erbjuder läger för olika aktiviter under ett och samma tak, dvs. träningstider i sim-, sport-, bowling- & skyttehall.

All träning liksom nattlogi och mat, finns samlat i en och samma anläggning!

Läs mer om lägerverksamheten.

Kontaktperson för lägerbokning

Telefon: 0223-448 29fagerstacamp@fagersta.se