Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
 • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Anmälan och avgifter 2022-2023

Vi prioriterar eleverna och även om det finns flera syskon i familjen så ska alla ha lika stor möjlighet att få spela, sjunga, dansa och måla. Därför har vi både undervisning i skolan och låga priser för de familjer som har flera elever i vår verksamhet.

Du ansöker till Kulturskolan via vår e-tjänst. Du behöver Bank-ID för att kunna ansöka.

Ansök till Kulturskolan

Avgifter per termin läsåret 2022/2023

Avgifterna finns också som ett eget dokument i menyn till höger.

 • En kurs per termin: 650 kronor
 • Ensemble och orkester: 0 kronor
 • Extrakurs oavsett antal barn: 330 kronor
 • Instrumenthyra: 330 kronor
 • Konservatorielinjen: 1 150 kronor
 • Vuxen i mån av plats: 1 450 kronor
 • Dans och musiklek, bild och musikproduktion: 375 kronor

Familjerabatt

Första barnet: 650 kronor
Andra barnet: 330 kronor
Tredje barnet och fler: 0 kronor per termin

Betalningsskyldighet

 • Anmälan är bindande
 • Uppsägning av plats sker genom målsman
 • Eleven har rätt att prova på en lektion vid start. Därefter måste platsen sägas upp av målsman om eleven inte vill fortsätta
 • Räkning skickas en gång per termin
 • Avgiften är indexreglerad

Lektioner

 • Den lektionstid som du får vid läsårsstarten gäller hela läsåret om du och din lärare inte kommer överens om annat
 • Vi har inga lektioner på lovdagar
 • Uppvisningar, konserter och föreställningar räknas också som lektioner