Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sveriges Kommuner och Regioner uppmärksammar
Din idé med en film!

2024-07-04

Din idé är en medborgarbudget där unga i åldern 13–20 år har makten. Det handlar om att ta fram idéer på aktiviteter för unga i Fagersta som ökar psykisk hälsa och minskar otrygghet.

Ungdomarna får skicka in förslag på aktiviteter eller evenemang för unga, och sedan får andra ungdomar rösta på vilket eller vilka av förslagen som de önskar ska genomföras. Minst fyra av ungdomarnas idéer kan genomföras per år.

Din idé genomfördes första gången 2021 och har uppmärksammats lokalt, regionalt och nationellt. Dessutom nominerats till ett internationellt pris.

Nu har Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) gjort en film om Din idé. I filmen berättar, ungdomar, förtroendevalda och tjänstepersoner i Fagersta kommun mer om medborgarbudgeten Din idé.

Satsningen på Din idé kommer att pågå till och med 2025. Därefter tas ett nytt beslut.