Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

På Alfaskolan arbetar allt från rektor till lärare, förskollärare och studiehandledare med flera. Lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna, speciallärarna och barnskötarna är indelade i arbetslag. Varje arbetsteam arbetar självständigt under stort ansvar och egen budget.

 • rektor
 • lärare
 • förskollärare
 • fritidspedagoger
 • barnskötare
 • speciallärare
 • socialpedagog
 • modersmålslärare
 • studiehandledare
 • skolassistenter
 • skolhälsovårdspersonal
 • assistenter
 • lokalvårdare 
 • vaktmästare

Verksamheten jobbas fram utifrån givna ramar som budget, Lgr-11, skolplan och målbild Fagersta. Detta innebär att skolans mål är gemensamma, men att sättet att nå målen kan se olika ut i de olika arbetsteamen.

Personalen har olika former av konferenser där verksamheten planeras och samordnas.

Här hittar du teleronnummer till Alfaskolans personalrum

Mailadress till personal på Alfaskolan: förnamn.efternamn@edu.fagersta.se

Årskurs 1,2 ,3, 5, 6
0223-444 16

Årrkus 3
0223 - 444 20

Förbredelseklass Måsen
0223 - 442 38

FörskoleklassDuvan
0223 - 443 50

Förskoleklass Svanen
0223 - 444 24

Fritidshem Svalan
0223 - 444 25

Fritidshem Sparven:
0223 -445 46

Fritidshem Duvan
0223 - 443 50

Fritidshem Svanen
0223 - 444 24