Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Bruksleden

Bruksleden är en vandringsled som sträcker sig från Västerås i söder till Malingsbo i nordväst och Avesta i nordost.

Bruksleden

Totalt finns det cirka 50 mil markerade vandringsstigar i Mälarbygdens och Bergslagens vackra och omväxlande natur. Leden är lagd så att man ska kunna få en uppfattning om människors kultur och liv under de tusentals år människan bebott dessa trakter.

I Fagersta passerar Bruksleden bland annat Högbyn, Fagerstas högsta punkt, 241 meter över havet och Trummelsberg som är en gammal bruksplats med rester av kolhus och rostugn. Via Landsberget når man näst högsta punkten i Fagersta, 217 meter över havet. Här finns en utsiktsplats där vyn sträcker sig flera mil över sjön Åmänningen. Notera att det gamla luftbevakningstornet på toppen av Landsberget är avstängt och går ej att klättra upp i. Källa: Länsstyrelsen

Etappkartor finns på Bruksleden webbplats. Via Naturkartan finns även en digital karta med markerade etapper.

Bruksleden
Naturkartan

En kvinna fotar slaggstensruinerna i Trummelsberg.

Slaggstensruinerna i Trummelsberg

HögbynTrummelsbergLandsberget

Landsbergstriangeln

Önskar du vandra en bit längs Bruksleden finns Landsbergstriangeln, en runda på cirka 16 kilometer då du passerar bland annat Trummelsberg och Landsberget. Skyltar för denna led finns i Trummelsberg samt vid Bruksledens passage vid övre parkering, Landsberget. Klicka på filen nedan för att få upp informationskarta över rundan.

På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön är vägen efter parkeringen i Trummelsberg bortspolad. Det betyder att det inte går att köra vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg från riksväg 66. Kommer du från Bockhammars-hållet kan du inte komma till parkeringen intill Trummelsbergs slaggstenspelare vid Stora Kedjen, inte heller köra vidare mot riksväg 66. Vägen till den stora rastplatsen vid sjön i Trummelsberg är oframkomlig och bron är förstörd. Det går därför inte att ta sig till grillplatsen och vindskyddet.

Landsbergstriangeln

Bruksleden Familjeled

Familjeleden är en lättvandrad led och passar utmärkt att göra med familjen. Man kan förslagsvis parkera vid Jättåsarnas Naturreservat om man vill göra den enbart den här slingan. Familjeleden är en extra avstickare på ordinarie Etapp 15.

Tänk på att inte störa de permanentboende som finns när ni kommit till Björnbacken. Gå förslagsvis längst med befintlig skoterled (ca 400 meter). Delar av den här leden går på häststigar så det kan förekomma ryttare.

Bruksleden Familjeled

Raststuga vid sjön Stora trehörningen

Raststuga vid sjön Stora trehörningen, längs Landsbergstriangeln

Vattenkällor finns på några ställen längs leden, ofta i anslutning till rastplatserna. Ansvariga för Bruksleden kontrollerar inte vattenkvaliteten i dessa källor. Därför är de inte utmärkta på kartorna och det rekommenderas att du bär med dig eget vatten.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test