Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sälja e-cigaretter

Du som vill sälja elektroniska cigaretter (e-cigaretter) eller påfyllnadsbehållare måste anmäla detta till kommunen. Det är lag om tobak och liknande produkter som reglerar hur försäljning får gå till.

e-cigarett

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.

Anmälan om försäljning av e-cigaretter & påfyllnadsbehållare

Du som säljer e-cigaretter eller påfyllnads­behållare måste anmäla detta till kommunen. I din anmälan ska du också bifoga ditt egenkontrollprogram.

Om en verksamhet byter ägare ska den tidigare ägaren avanmäla sin försäljning och den nya ägaren anmäla att försäljning ska påbörjas.

E-tjänst e-cigaretter

Avgift för tillsyn

Kommunen ska varje år kontrollera att du följer de regler som finns när det gäller försäljning av e-cigaretter och påfyllnads­behållare. Det kallas för tillsyn. För tillsynen tar kommunen ut en avgift.

Socialnämndens taxor och avgifter

Detta gäller vid försäljning av e-cigaretter & påfyllnadsbehållare

E-cigaretter och påfyllnadsbehållare får bara säljas till personer som fyllt 18 år. Den som lämnar ut produkterna ska kontrollera att köparen har fyllt 18 år. I butiken ska finnas skylt om 18-årsgräns.

Det är lagligt att det finns reklam för e-cigaretter på försäljningsstället. Däremot får du inte göra reklam på internet, i radio eller i tidningar.

Varje förpackning ska ha en hälsovarning, ett informationsblad och en innehållsdeklaration. Saknas något av dessa får du inte sälja produkten.

Du som är butiksägare eller försäljningsansvarig ska se till att personalen känner till försäljningsreglerna och verksamhetens rutiner. Du bör informera personalen löpande under året. Kom ihåg att även informera eventuell extrapersonal. Om du är ensamföretagare måste du själv hålla dig informerad.

Du måste också enligt lagen ha ett så kallat program för egenkontroll, ett egenkontrollprogram. Syftet med ett sådant program är att skapa bra rutiner kring försäljningen och därmed göra det enklare för dig och din verksamhet att följa reglerna. Egen­kontroll­programmet ska skickas in till kommunen tillsammans med din anmälan.

Vägledning för egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Påföljder – så kan du straffas om inte lagen följs

Följs inte lagen kan kommunen förbjuda försäljning av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare i din butik. Du som medvetet eller av misstag bryter mot reglerna om försäljning kan också få ett straff i form av böter eller fängelse. Kassa­personalen har ett personligt straffansvar och kan dömas till böter eller i värsta fall fängelse om e-cigaretter säljs till en person som inte fyllt 18 år.

Mer & fördjupad information

Har du frågor är du välkommen att vända dig till kommunens alkohol- och tobaks­handläggare som även har tillsynsansvar när det gäller försäljning av e-cigaretter.

Information om e-cigaretter och påfyllnadsbehållare - Folkhälsomyndigheten

Vägledning för egenkontrollprogram - Folkhälsomyndigheten

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter - Sveriges Riksdag

Kontakt alkohol- och tobakshandläggare

Fagersta kommun köper denna tjänst av Hallstahammars kommun.
Telefon Ann Hellberg: 0220-390 14
Telefon Åsa Nilsson: 0220-247 02
E-post: alkohol.tobak@hallstahammar.se

Reglementen och förbundsordningar - Socialnämndens delegationsordning

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test