Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Avdelning Fröet

På Fröet arbetar vi för att alla barn ska ha en god självkänsla och vara positiva till att lära och vi har ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt.

Vårt mål är självständiga, trygga och glada barn.
Vi strävar efter att vara ute i friska luften minst en gång per dag, och planerar ofta utflykter till lekpark eller skogsmiljö. Skogen inehåller många smårum som är värdefulla för barnens lek och upptäckter. Utomhus får barnen större utlopp för sin grovmotorik och fantasi. Utflyftsmål kan vara att gå till hembygdsgården, matar änder, går till biblioteket, lekparker med mera.

Vårt uppdrag som pedagoger är att skapa miljöer för barnen där de kan uttrycka sig i på olika sätt – därför är vår innemiljö ständigt föränderlig, den anpassar vi efter barnens intressen och behov.

Telefonnummer: 0223-440 26