Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Granskningar

För att förbättra resultat och kvalitet inom kommunens verksamheter görs regelbundna utredningar och granskningar.

2024

Granskning av det systematiska arbetsmiljöarbetet med inriktning på organisatorisk och social arbetsmiljö Pdf, 353 kB.

Granskning av underhåll av VA samt hantering av VA-fond Pdf, 1 MB.

2023

Årsredovisning 2023 Pdf, 602.3 kB.

Granskning av lokalförsörjning Pdf, 324.4 kB.

Delårsrapport 2023 Pdf, 690 kB.

Granskning av rutiner för attesthantering Pdf, 191.9 kB.

2022

Årsredovisning 2022 Pdf, 5.2 MB.

Granskning av budgetprocessen Pdf, 358.1 kB.

Delårsrapport 2022 Pdf, 936.8 kB.

Granskning av arbete mot kränkande särbehandling i skolan Pdf, 815 kB.

Granskning av kommunstyrelsens ärendeberedning och ärendehantering Pdf, 1.2 MB.

Granskningsrapport arbetsmiljö och ledarskap inom SDR Pdf, 1.4 MB.

2021

Årsredovisning 2021 Pdf, 13.4 MB.

Delårsrapport 2021 Pdf, 559.7 kB.

Granskning av ägarberedningar hos Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund Pdf, 11.6 MB.

Granskning av samordning avseende vägarbeten och underhållsarbeten i Norbergs och Fagersta kommuner Pdf, 5.4 MB.

Granskning av investeringsprocessen i NVK och Fagersta kommun 2021 Pdf, 1.5 MB.

Granskning av internhyresmodellen i NVK och Norbergs kommun 2021 Pdf, 1.3 MB.

2020

Årsredovisning 2020 Pdf, 1.8 MB.

Granskning av ekonomistyrning inom socialnämndens område

Delårsrapport 2020 Pdf, 2.1 MB.

Granskning av styrning och ledning av biståndsbedömning inom äldreomsorgen Pdf, 8.6 MB.

Granskning av kommunstyrelsens uppsiktsplikt Pdf, 7.7 MB.

Granskning av styrning och ledning av myndighetsutövning inom den sociala barn- och ungdomsvården Pdf, 11.3 MB.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test