Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Brottsförebyggande råd

Fagersta kommuns Lokala brottsförebyggande råd samordnar det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet.

Här har man en strategisk och beslutande roll och i rådet finns representanter för kommunens verksamheter, Polisen och Norra Västmanlands kommunalteknikförbund (NVK). Lokala brottsförebyggande rådet träffas sex gånger per år.

Fagersta kommuns brottsförebyggande råd (Lokala BRÅ) är styrgrupp i tillämpningen av Effektiv Samverkan för Trygghet (EST). Utifrån de lägesbilder som görs kontinuerligt av EST-gruppen så får lokala BRÅ ett underlag att besluta om insatser och åtgärder.

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test