Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Blåmåla

Blåmåla är en förskoleavdelning på Humlan för barn tre till fem år. Här fortsätter barnen sin utveckling av identiteten och utveckling av sitt självständighetstänkande.

Om Blåmåla

På Blåmåla arbetar vi mycket med det sociala samspelet och hur man ska vara mot varandra för att alla ska känna sig trygga på förskolan. Barnen får träna på att bli självständiga samt fungera enskilt och i grupp. I den fria leken får barnen många tillfällen till att träna på hur man är en bra kompis och att våga stå för sina åsikter.

Språkutveckling

För att barnen ska få möjlighet att utveckla sitt språk använder vi oss av flera olika sagolådor. Barnen får både höra sagan berättas och se konkret material för att öka förståelsen. Barnen får även låna dessa lådor och berätta sagan på sitt sätt. Vi har ofta sångsamlingar med olika föremål eller bilder som förtydligar sången. Vi läser böcker varje dag. Vi använder Språka mera-påsar, ett material som är framtaget av logopeder. Där får barnen träna bland annat färger, former, lägesord, antal och meningsbyggnad. Vi har även sagolådor där barnen får utveckla sin matermatiska förståelse.

Tecken som stöd

Vi använder oss av tecken som stöd på Blåmåla. När vi pratar med barnen tecknar vi samtidigt. Detta gör vi för att det är lättare för barnen att både få höra, se och känna orden. Det kan även vara lättare för barnen att säga ord med hjälp av tecken, vilket är positivt då vi har barn med många olika modersmål. Detta gör att vi får ett gemensamt språk och det underlättar kommunikationen. Tecken gör också att vi pratar långsammare och tydligare.

NTA

Vi arbetar med NTA (natur och teknik) och på Humlan finns två NTA-lådor som vi använder för att i smågrupper göra olika experiment och undersöka luft och vatten tillsammans med barnen. Vi har även en blue-bot som gör att barnen kan öka sin förståelse för programmering och microägg.

Bygg och konstruktion

Vi har många olika slags material för att barnen ska få utmaningar och kunna bygga och konstruera med olika slags tekniker. Lego/duplo, byggsats, geomag (magnetism), klossar med mera.

Skapande

Barnen har tillgång till olika slags material för att kunna utveckla sin skapande förmåga. Vi använder oss av både av vanligt material och naturmaterial och provar olika slags tekniker då vi målar och skapar.

Utevistelse

Vi är ute varje dag och då får barnen många tillfällen till att träna sin grovmotorik, både på gården och när vi går till skogen. Vi försöker gå på utflykt till skogen en gång i veckan.

Kontakt

0223-444 68