Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skolbyggnad

Uppdragsutbildning

Vi kan som utbildningsanordnare erbjuda ett brett utbud av utbildningar för företag och organisationer. Vi kan även agera som samordnare när flera mindre företag har liknande utbildningsbehov.

Arbete på kontor

Vuxenutbildningen spelar en viktig roll för regionens utveckling och ska vara en motor för arbetskraft- och kompetensförsörjning. Låt oss vara med när du som företagare planerar personalutbildning för grupper eller enskilda!

Behovet av kompetensutveckling

Det finns alltid ett behov av kompetensutveckling inom företag och förvaltning, ibland kan det vara svårt att specificera inom vilka områden. Där kan vi inom uppdragsutbildningen hjälpa till genom att göra en kartläggning för att se vilka era behov är.

Utbildningar kan erbjudas på dagtid eller enligt överenskommelse.

Vi har ett brett kompetensregister och använder oftast personal från vår egen organisation. Ibland anlitar vi någon konsult, någon från ett universitet eller någon yrkesverksam inom det önskade området.

Tidigare uppdrag

Exempel på tidigare uppdragsutbildningar vi genomfört: Bokföring, data och It-teknik, språk, omvårdnadkurser, hjärt- och lungräddning, rit och mätteknik, elkurser med mera.

Kunskap ger möjligheter

Hög kompetens är ett starkt konkurrensmedel i dagens samhälle. Vänta inte med att kontakta oss för att diskutera din idé och era behov, utan investera i utbildning. Vi hjälper er att ge förslag på lösningar som passar just era behov.

Låt oss veta vilka behov just ni har.

Hans Wallin

Uppdrag - utbildningssamordnare
Telefon 0223-445 31

Skicka e-post till Hans Wallin