Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Grundskoleverksamhet

Grundskolan utgörs av den obligatoriska nioåriga grundskolan. Grundskolan är tillgänglig för barn mellan 7 och 16 år.

Utbildningschef: , 0223-445 99
Verksamhetschef grundskola: Johannes Håll, 0223-442 26

Skolområden

Utbildnings- och fritidsförvaltningen har ansvaret för skolverksamheten i Fagersta.

Kommunens grundskoleverksamhet är uppdelad på fyra skolområden:

Målet för skolan i Fagersta är att ge eleverna grundläggande kunskaper och färdigheter i att tala, lyssna, läsa, skriva och räkna. Skolan ska fostra eleverna till demokratiska människor. Delaktighet och ansvar skall öka i takt med ålder.

Allmänt om grundskolan

För det obligatoriska skolväsendet: grundskolan, sameskolan, specialskolan och särskolan gäller en läroplan – Lgr18. Läroplanen, som fastställts av regeringen, styr skolan och innehåller bindande föreskrifter om verksamheten. Läroplanen kompletteras med kursplaner och timplaner.

Kursplanerna anger målen för utbildningen i det enskilda ämnet och timplanen anger undervisningstiden för ämnen och grupper av ämnen.

En viktig utgångspunkt i det lokala arbetet är delaktighet för elever, personal och föräldrar. Föräldraråd finns på samtliga skolor. Utvecklingsamtalet utgör basen för det ansvar som elever, föräldrar och skolpersonal gemensamt har för att på bästa sätt stödja elevens utveckling.

Organisationsschema Pdf, 228.3 kB.

Tillämpningsregler för förskoleverksamet och fritidshem Pdf, 3.7 MB.

Vi är medvetna om att detta dokument just nu inte är en tillgänglig pdf fil, men vi kommer att se till att det är tillgängligt för alla när nästa dokument ska publiceras. Vill du ta del av detta dokument, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Läroplan på Skolverkets hemsida

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test