Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

För dig som är politiker i Fagersta

På den här sidan samlas information som kan komma till användning för dig som är politiker i Fagersta.

Politisk organisation

Information om Fagersta kommuns nämnder och kommunalförbund finner du under rubriken Politisk organisation. Här kan du ta del av nämndernas reglementen och kommunfullmäktiges arbetsordning.

Policyer och bestämmelser

Under rubriken Styrdokument finner du aktuella styrdokument för Fagersta. Här finns bland annat kommunens målbild och värdegrund. För att ta del av Fagersta kommuns årsredovisning och budget kan du gå in på sidan Ekonomi och statistik.

Möten, handlingar och protokoll

Kallelser och protokoll från möten med kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnder finner du under rubriken Möten, handlingar och protokoll. Kallelser publiceras i regel en vecka innan sammanträdet och protokollet en vecka efter. Aktuella sammanträdesdagar finner du i ett dokument nedan.

Ersättning för uppdrag

När du har blivit vald till ett uppdrag är du berättigad till ersättning för bland annat sammanträden i samband med detta.

Du kan använda Fagersta kommuns e-tjänst för att rapportera när du deltagit på ett sammanträde eller utfört annat uppdrag i din roll som förtroendevald.

Närvaroregistrering

När du ansöker om ersättning i samband med att du utfört ett uppdrag finns det även två blanketter att välja mellan, du finner båda här nedan.

  • Reseräkning fyller du i när du är berättigad till traktamente, det vill säga när du utför ditt uppdrag utanför Fagersta kommun och har merkostnader för kost och logi.
  • Arvodesblanketten innehåller färre valmöjligheter och används lämpligen då du enbart ansöker om arvode, förlorad arbetsförtjänst och kilometerersättning. Men reseräkningen kan givetvis användas även vid sådana tillfällen.

Om du ansöker om förlorad arbetsförtjänst måste vi ha ett intyg från din arbetsgivare, se blankett Intyg om förlorad arbetsförtjänst nedan. Ansökan om ersättning skickas via post eller e-post till kommun- eller nämndkansliet.

Mer information om vilka bestämmelser som gäller kring din ersättning finner du i dokumentet Bilaga till bestämmelserna om ekonomisk ersättning till Fagersta
kommuns förtroendevalda nedan.

Nedanstående filer i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassade. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa dem, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst. Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister hindras från att ta del av vår digitala service. 

Reseräkning Pdf, 58.8 kB.

Arvodesblankett Pdf, 37.4 kB.

Bilaga till bestämmelserna om ekonomisk ersättning till Fagersta
kommuns förtroendevalda Pdf, 117.8 kB.

Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter till tjänstemän och förtroendevalda i Fagersta kommun finner du under Kontakt . Hör av dig till kommunkansliet om det är någon uppgift du saknar.

Sammanträdesdatum 2022

Här kan du ta del av sammanträdesplanen för år 2022.

Sammanträdesplan Pdf, 131.7 kB.

Sidansvarig: Jon Ashbourne

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test