Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Våld i nära relation

För alla är hemmet inte en trygg plats, du som lever i en relation där du utsätts för hot och våld av närstående kan få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Be om hjälp om du är orolig för dig själv, dina barn eller en anhörig!

Vi på socialtjänsten kan till exempel hjälpa dig med:

 • Stödsamtal
 • Skyddat boende vid akuta situationer
 • Hjälp med frågor som gäller barn
 • Hjälp med ekonomiska frågor

Kontaktuppgifter

Akut hjälp & socialjour

Kvinnofridslinjen

Om du lever i en relation där du inte mår bra eller är orolig för en närstående kan du ringa till Kvinnofridslinjen för råd och stöd dygnet runt. Samtalet är gratis och syns inte på telefonräkningen.

Kvinnofridslinjen.se

Våld kan drabba alla

”Våld är varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker och genom detta får honom eller henne att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill.” (Isdal 2001).

Våld kan förekomma i alla relationer oavsett kön, ålder, kultur, religion, etnicitet och social tillhörighet. Majoriteten av dem som utsätts för våld i nära relationer är kvinnor och barn men det drabbar även män.

Barn som lever i familjer där våld förekommer är brottsoffer och behöver särskilt stöd och skydd. Socialtjänsten ska enligt lag särskilt uppmärksamma de män, kvinnor och barn som är eller har varit utsatta för våld eller andra övergrepp och kan behöva stöd och hjälp till förändring.

 • Fysiskt våld - Knuffar, sparkar, slag, örfilar, skakningar och vapenhot.
 • Psykiskt våld - Verbala kränkningar, förnedring, isolering, hot om fysiskt våld, nedsättande ord och kommentarer, skambeläggande och hot i relation till barnen.
 • Sexuellt våld - Sexuella trakasserier, våldtäkt, tvinga någon att utföra eller bevittna sexuella handlingar.
 • Ekonomiskt våld - Undanhålla eller begränsa förfogandet av pengar, tvinga eller lura partnern till inköp. Kontroll över ekonomin.
 • Materiellt våld - Slå sönder saker och föremål i syfte att skrämma, skada och kränka. Att slå eller på annat sätt skada husdjur för att kontrollera andra personer i hemmet eller i en nära relation.
 • Latent våld - Stark ilska och aggressivitet som inte är uttalad kan till exempel visa sig genom kroppsspråket. Skapar stor otrygghet och rädsla hos den andre.
 • Försummelse - Medveten felaktig medicinering, otillräcklig föda eller vård. Drabbar framför allt äldre och personer med funktionsnedsättningar.
 • Du kan ringa anonymt till kvinnojour, Kvinnofridslinjen eller RFSL:s brottsofferjour. Där kan du diskutera din oro med någon som vet mycket om destruktiva relationer.
 • Våga se och våga fråga.

kvinnofridslinjen.se

 • Tro på det du får höra. Tänk på att barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Mer information om våld mot barn hittar du här:dagsattprataom.se
 • Om du känner oro för att ett barn kan vara utsatt för våld eller bevittna våld mot närstående så kan du göra en orosanmälan till socialtjänsten antingen via telefon eller via kommunens e-tjänst. Mer information om orosanmälan och hur du går till väga hittar du på interna sidan:Barn som far illa
 • Du kan göra en polisanmälan. Mer information om hur du gör en anmälan hittar du på polisens hemsida. Du kan också ringa 114 14 för att göra en anmälan. polisen.se

Råd till dig som är anhörig eller vän till någon som är utsatt för våld

Att stå vid sidan och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket svårt. De flesta upplever att de är maktlösa och vet inte hur de ska agera för att stötta och hjälpa. Men kom ihåg att om du vågar reagera kan det leda till att din vän orkar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld och övergrepp.

Våldsutövare

Du som har svårt att kontrollera dina känslor kan få hjälp att förändra ditt beteende. Kanske har du slagit eller hotat någon som står dig nära, eller är orolig för att du kommer att ta till våld?

Du som har svårt att kontrollera dina känslor kan få hjälp att förändra ditt beteende. Kanske har du slagit eller hotat någon som står dig nära, eller är orolig för att du kommer att ta till våld?

Öppenvårdsmottagning Slussen

Öppenvårdsmottagning Slussen erbjuder råd och stöd till dig som har problem med att hantera ilska och kontrollera ditt beteende när du blir arg. Det kan vara samtal, enskilt eller i grupp. Du måste vara över 18 år och vilja göra en förändring.

Öppenvårdsmottagning Slussen

Funderar du på om ditt beteende är okej? Ring oss!

Välj att sluta är en nationell telefonlinje för dig som vill få hjälp att förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med en rådgivare som har stor erfarenhet. Här får du stöd och råd, vi kan även hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Är du utsatt för våld eller har frågor om ilska, kontrollerande eller våldsamt beteende är du också välkommen att ringa till oss.

Telefontid

Måndag, tisdag och torsdag 8.30-16.00.
Telefon: 020-555 666

valjattsluta.se

PrevenTell är en nationell hjälplinje för dig som upplever att du tappat kontrollen över din sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra dig själv eller andra illa. Hos oss får du möjlighet att prata anonymt med någon som har stor erfarenhet av liknande frågor. Någon som kan ge dig stöd och råd, och sedan hjälpa dig vidare till behandling om du vill och behöver. Även du som är anhörig eller bara har frågor om sexuellt problembeteende, är förstås också varmt välkommen att ringa till oss.

PrevenTells telefontider är vardagar mellan 12.00-15.00.

Du kan ringa PrevenTell dygnet runt, året om och lämna meddelande på vår telefonsvarare – så ringer vi upp dig senast nästkommande vardag. Värt att notera, vi ringer upp från dolt telefonnummer.

Telefon: 020-66 77 88

preventell.se

Upplever du något av detta kan du få stöd och hjälp att förändra din situation.

Stöd och hjälp för att anmäla brott i nära relation polisen.se

Stödtelefon för våldsutsatta, gratis samtal & öppet dygnet runt kvinnofridslinjen.se

Riksförbund för kvinno- och tjejjourer med kontaktuppgifter till lokala jourer roks.se

Riksförbund för kvinno- och tjejjourer med kontaktuppgifter till lokala jourer unozonjourer.se

Kvinnojour som kan ge stöd på 69 olika språk och som även har en juristjour terrafem.org

Stödmottagningen för hbtqi-personer som har blivit utsatta för kränkningar, hot och våld rfsl.se

Gratis stöd via telefon och chatt för barn och unga, öppet dygnet runt bris.se

Samlad information för barn och vuxna om våld mot barn och sexuella övergrepp dagsattprataom.se

Tillfälliga jourhem till djur så att våldsutsatta kan fly voov.nu

Stöd till dig som utsatt för brott, vittne eller anhörig brottsofferjouren.se

Stöd och information till dig som är under 20 år om våld i nära relation ungarelationser.se

Hedersrelaterat våld & förtryck

För alla är hemmet inte en trygg plats, du som lever i ett hem där du utsätts för hot och våld av närstående kan få hjälp. Våldet kan innebära att du är kontrollerad, kränkt, hotad eller utsatt för fysiskt våld. Att vara utsatt för våld påverkar hela din livssituation och innebär också att du är utsatt för brott.

Om du är orolig för dig själv, dina barn eller en anhörig så be om hjälp!

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar om att det finns krav på att alla i familjen måste följa vissa regler, för att inte förstöra familjens rykte och anseende, dess heder. Det tar sig uttryck i form av kontroll och begränsningar i främst flickors och kvinnors liv som till exempel klädval, socialt umgänge och rörelsefrihet till livsval som utbildning, jobb och kärleksrelationer. Även pojkar och män kan vara utsatta av våldet och förtrycket och/eller tvingas att bevaka sina systrar/kvinnliga släktingar och rapportera tillbaka till släkten. För den som inte följer begränsningarna riskerar begränsningar och kontrollen att öka, att utsättas för våld och i värsta fall för hedersmord. De som utövar förtrycket och våldet kan vara familjemedlemmar, släkt och andra närstående.

Hedersrelaterat våld strider mot svensk lag och mot barnkonventionen och de mänskliga rättigheterna. Det spelar inte någon roll vad våldet och kränkningarna beror på, det finns aldrig något försvar när dina rättigheter kränks.

År 2014 fick Sverige en lag som kriminaliserar tvångsäktenskap. Det betyder att det är olagligt att planera och genomföra ett äktenskap mot någons vilja oavsett om det sker i Sverige eller utomlands.

I Sverige finns cirka 40 000 flickor och kvinnor som är könsstympade. Har du blivit utsatt för könsstympning eller misstänker du att du eller någon i din närhet kan komma att bli utsatt, kan du kontakta socialtjänsten.

Upplever du något av detta kan du få stöd och hjälp att förändra din situation.

Stöd och hjälp för att anmäla brott i nära relation polisen.se

Information från ungdomsmottagningen om bland annat relationer på flera språk youmo.se

Gratis stöd via chatt och information om hedersrelaterat våld och förtryck raddabarnen.se

Information om hedersrelaterat våld och förtryck och var du kan vända dig hedersfortryck.se

Tjejers rätt i samhället - stödtelefon för dig som är utsatt tris.se

Kvinno-och tjejjour med stödsamtal på flera olika språk somaya.se

Översättningar våld i nära relation

Svenska

Arabiska

Somaliska

Tigrinja

Finska

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?