Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktiv vardag

Du som är äldre i Fagersta har flertalet möjligheter till aktivering i vardagen. Det finns både dagverksamhet som kräver ansökan och öppen dagverksamhet som du kan delta i utan att ansöka om det.

Dagverksamhet

Dagverksamhet ger dig möjlighet att träffa andra och få en stimulerande vardag tillsammans med andra. Du kan ansöka om dagverksamhet hos biståndshandläggare som komplement till hemtjänst eller som ensam insats.

I Fagersta kommun finns det två olika dagverksamheter. Den ena finns på Solliden och heter Kontakten. Kontakten är inriktad för personer som har en diagnostiserad demens. Den andra dagverksamheten finns på Malmen och heter Strået. Strået vänder sig till personer som har svårt att ta sig hemifrån för social samvaro.

För att få plats behöver du göra en ansökan om insats dagverksamhet och därefter kommer en biståndshandläggare att påbörja en utredning.

Syftet med dagverksamhet är att:

  • Ge möjlighet till ökad stimulans, aktivitet i samvaro med andra
  • Ge möjlighet till avlastning till dig som tar hand om en närstående

Ansökan om insats

Dagverksamheten Kontakten ligger på Solliden och erbjuder en meningsfull sysselsättning för personer med diagnostiserad demenssjukdom som fortfarande bor hemma. Syftet är att våra besökare ska få en social och meningsfull dag. En plats på Kontakten fungerar även som avlastning till anhöriga som tar hand om en närstående med demenssjukdom i hemmet.

Anpassade lokaler & aktiviteter

Våra lokaler är anpassade för att göra det enkelt för våra besökare att hitta. Vi har ett funktionsbevarande förhållningssätt vilket innebär att vi ger stöd och stimulans för att våra besökare ska behålla viktiga funktioner.

Alla aktiviteter är anpassade för personer med demenssjukdom. Dagen börjar med gemensam fika. Aktiviteterna anpassas utifrån våra besökares förutsättningar och vad de känner för att göra. Exempel på några aktiviteter är att läsa tidning, titta på foton, sång och musik, spela musik eller ta en promenad i de fina omgivningarna. Gemensam lunch äts och dagen avslutas med eftermiddagsfika innan en buss hämtar våra besökare för hemfärd. Dagverksamheten Kontakten har flera grupper och ser till att besökare som befinner sig i samma stadium i demenssjukdomen ses tillsammans för att lättare anpassa aktiviteterna utifrån deras olika förutsättningar.

Kostnad

Måltider faktureras och en räkning kommer månaden efter.

Öppettider

Buss hämtar cirka klockan 9.30 och hemfärd sker cirka klockan 15.00

Antal platser

Sex platser per dag

Målgrupp

Personer över 65 år med diagnostiserad demenssjukdom som bor hemma och har biståndsbeslut.

Vill du delta?

För att komma till Strået behöver du ansöka om insats dagverksamhet. En biståndsbedömning kommer göras av en biståndshandläggare. En biståndsbedömning innebär att ta emot en ansökan, utreda, bedöma behov och fatta beslut.

Information om hur du ansöker om insats hittar du här: Ansökan om insats

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-445 13
elisabeth.kallioniemi@fagersta.se

Fagersta kommun växel helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00

Besöksadress

Hamnvägen 6
737 32 Fagersta

Strået ligger på Malmen och är en dagverksamhet som vänder sig till personer över 65 år som vill bryta social isolering och träffa andra deltagare och delta i stimulerande aktiviteter.

Transport till Strået

Du blir hämtad hemma med Stråets buss och får även skjuts tillbaka hem. Transporten är kostnadsfri.

Stråets personal möter upp dig när du kommer till Strået och följer med dig till bussen när du åker hem.

Så här ser en dag ut på Strået

Vi börjar med en gemensam förmiddagsfika där vi umgås och har trevligt. Personalen brukar baka något gott till fikat. Sedan kan det bli någon enkel aktivitet som passar för äldre. Vi försöker att tillgodose allas önskemål när det gäller olika aktiviteter. Det kan till exempel vara tipspromenad, spela sittande boule, kortspel, bingo, sjunga till musik, måla efter bilder med mera. På sommaren när det är fint väder vistas vi ute på Stråets fina uteplats. Har du några idéer om vad du vill göra så blir vi bara glada.

På Strået äter vi i lunch i Malmens matsal. Du betalar för lunchen enligt nuvarande taxa. Maten faktureras och en räkning på de luncher du har ätit kommer månaden efter. Maten som serveras kommer från Fagerstas kommuns centralkök.

Dagen avslutas med eftermiddagsfika innan det är dags för hemfärd.

Matplats och uteplats

Vill du delta?

För att komma till Strået behöver du ansöka om insats dagverksamhet. En biståndsbedömning kommer göras av en biståndshandläggare. En biståndsbedömning innebär att ta emot en ansökan, utreda, bedöma behov och fatta beslut.

Information om hur du ansöker om insats hittar du här: Ansökan om insats

Kontakt

Enhetschef
Telefon: 0223-445 13
elisabeth.kallioniemi@fagersta.se

Personal Strået
Ann-Christin Sager och Marita Johansson
Telefon helgfri måndag-fredag: 0223-445 09

Fagersta kommun växel helgfri måndag-fredag 7.30-12.00, 13.00-16.00
Telefon: 0223-440 00

Besöksadress

Myrbovägen 4
737 45 Fagersta

Öppen dagverksamhet

Du kan delta i öppen dagverksamhet utan att göra en ansökan. Eventuella ändringar kring aktiviteter finns på samtliga Fagersta kommuns boendens anslagstavlor.

Frivilligcentralen

Du är välkommen till Frivilligcentralen både om du vill ha hjälp eller om du själv vill göra en insats. Vi ordnar många aktiviteter på de olika boendena för äldre som finns i kommunen.

Programmet för alla aktiviteter finns på Malmens, Stolpvretens och Sollidens entréplan samt på Fagersta kommuns hemsida.

Frivilligcentralens program

På fredagar händer det extra mycket på Malmen som bland annat sittgympa,
föreläsningar och bingo.

Du som är pensionär är välkommen till vårt datorcafé. Det finns en handledare
som kan hjälpa dig om du behöver. Caféet finns på Malmens entréplan,
vardagar klockan 10.00-15.00.

Du som är frivillig kan göra en insats för en medmänniska genom att ta en
promenad, fika tillsammans eller vara sällskap vid ett läkarbesök.

För dig som känner att du behöver hjälp från väntjänsten så finns det flera
frivilliga som kan ställa upp och följa med dig till vårdcentralen till exempel.

Kontakt

Frivilligcentralen väntjänst
Ring eller kom på besök
Telefon: 0223-449 42
Telefontid helgfri måndag-torsdag 10.00-12.00
Onsdagar även på finska/Keskiviikkosin suomeski
Övrig tid finns telefonsvarare

Besöksadress

Malmen, Myrbovägen 4, Fagersta

Finsk telefonservice
0223-445 23
Telefontid helgfri fredag 8.30-12.00

Suomenkielinen puhelinpalvelu
0223-445 23
Perjantaisin 8.30-12.00

Enhetschef
Telefon: 0223-441 51
rebecca.juhlin@fagersta.se

Frivilligsamordnare
Telefon: 0223-446 08
frivilligcentralen@fagersta.se

Aktivitetsledare
Telefon: 0223-440 92
siv.vestholm@fagersta.se

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test