Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Sammanhållen journalföring

Sammanhållen journalföring innebär att olika vårdgivare har möjlighet att se varandras anteckningar i patientens journal. Det gör så att den som får vård av både kommun och region får en säkrare vård, eftersom läkare och sjuksköterska kan se hela patientens journal.

Bara för den som är delaktig i din vård

Det kan exempelvis handla om att ta del av vilka läkemedel du redan har, så att inte nya behandlingar ger oönskade eller farliga bieffekter. Det är bara personal som är delaktig i din vård och behandling som får ta del av dina journaluppgifter hos andra vårdgivare.

Du slipper komma ihåg allt

En bra sak med sammanhållen journal är att du själv slipper hålla reda på och berätta sådant som är av vikt för vården, exempelvis prover du har tagit eller mediciner du äter.

Ökad insyn - se din journal på 1177.se

En annan fördel med sammanhållen journal är att du får ökad insyn, då du kan läsa din journal även för kommunala sjukvårdsinsatser på 1177.se.

Den som läser loggas

Du har också rätt att ta del av vem som läst din journal och vilken del. På 1177.se kan du se vem som har loggat in i din journal, när det skedde och hur många gånger det gjordes.

Samtycke

För att vi ska kunna dela medicinsk information om dig med regionen behöver du ge ditt samtycke. Du ger ditt samtycke muntligt och du kan när som helst ändra eller dra tillbaka det.

Samtycke enbart för del av journal

Du kan ge samtycke enbart för delar av din journal om du vill. Eller välja att helt avstå att ge samtycke. Då ansvarar du själv för att vården får den information om mediciner och annat som de behöver för att ge dig säker vård.

Kontakt

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetschef.

Medicinskt ansvarig sjuksköterska/kvalitetschef
Telefon: 0223-441 71
E-post: petra.ludvigson@fagersta.se

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test