Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Fritidsklubben

Vi på fritidsklubben har som mål att ge eleverna en stimulerande och meningsfull fritidsvistelse. Vi utgår från elevernas egna intressen och förutsättningar och kan därmed anpassa verksamheten utifrån elevernas behov.

Brun dörr in till Fritidsklubben

Telefonnummer Fritidsklubben: 0223-444 98

Fritidsklubbens aktiviteter

Lek

Spontan lek har en central plats i vår verksamhet. Där får eleverna utveckla sin fantasi och sin samarbetsförmåga.

Skapande

Eleverna får utlopp för sina idéer genom exempelvis att måla, klippa, bygga, pyssla.

Rörelse

Vi har tillgång till en lekhall där vi erbjuder olika aktiviteter och material som utvecklar barnens motorik.

Ute-lek

Vi vistas ute på vår gård där det finns sandlåda, gungor, cyklar, klätterställning, samt ett förråd med material. Dessutom erbjuder vi styrda aktiviteter så som kurragömma, kubb, fotboll, pulka och så vidare.

Spel

På fritids finns en mängd olika spel som är anpassade efter olika åldrar och intressen.

Bakning

Vi gör enkla bakverk tillsammans för att eleverna ska få känna sig delaktiga och hjälpa till samt att utveckla självständighet.

Utflykter

Vi gör utflykter/promenader i vårt närområde och besöker tillexempel badhuset och olika lekparker. Under loven gör vi ibland längre utflykter. Vi har exempelvis besökt Framtidsmuseet i Borlänge.

Drama

Eleverna får delta i enklare drama-övningar som syftar till att utveckla deras självkänsla, fantasi, sinnesträning och språkförmåga.

Vila/återhämtning

Vi ger eleverna tillfälle för lugnare aktiviteter. Vi har en vattensäng samt ett sinnesrum där eleverna ges möjlighet till vila och återhämtning.

Fritidsklubben syftar till att ge både stöd, stimulans och omvårdnad för alla elever som tillhör Olsboskolans rektorsområde och har ett behov av en fritidsplats.

Alla ungdomar oavsett grad av funktionshinder har glädje och nytta av att delta i fritidsverksamhet, få träffa kompisar, leka och lära sig nya saker.

Personalen arbetar efter ett rullande schema, både i skolan och på fritids.

Verksamheten vid fritidsklubben ska präglas av

  • ömsesidig respekt
  • glädje
  • värme
  • engagemang
  • samarbete
  • lekfullhet