Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Oljeöns historia

På Oljeön finns Engelsbergs oljefabrik. Fabriken byggdes år 1875 på Barrön (Oljeön) i sjön Åmänningen utanför Ängelsberg och försåg de svenska hushållen och industrin med fotogen fram till år 1927. Idag är fabriken ett museum.

Små bruna burkar med Oljeöns produkter

Pehr August Ålund

Det var den envise Pehr August Ålund som hade en osannolikt galen idé om att ge sig på oljeraffinering i Bergslagen. Efter en tid av entusiastiskt experimenterande – och några explosioner – byggde han år 1875 sin fabrik på Barrön (Oljeön) i sjön Åmänningen utanför Ängelsberg. Anledningen till att det placerades just där var att han visste att brand- och explosionsrisken var mycket stor. Råoljan importerades från Pennsylvania i USA och transporterades från Stockholm på Strömsholms kanal.

I början fick han tillstånd till att producera 1000 fat om året. Sverige låg i framkant beträffande raffinering av råolja. Utlandstillverkade lysoljor och smörjoljor importerades emellertid, men så länge skyddstullarna fanns kvar, kunde Engelsbergs oljefabrik göra vinster eftersom man då fortfarande hellre köpte de billigare svenska produkterna. Då dessa tullar slopades, kunde oljefabriken inte konkurrera med de utländska producenterna.

Oljeraffinaderiets nedläggning

Oljeraffineringen vid fabriken upphörde år 1902 och den närmaste orsaken var att en last råolja som var på väg till Oljeön brann upp i Gäddvikens hamn i Stockholm. Engelsbergs oljefabrik fortsatte att förse de svenska hushållen med lysolja, vapenfett, maskinsmörja och fotogen fram till år 1927. De yrkesgrupper som fanns på ön var snickare, maskinister, fotogentvättare och fabriksarbetare.

År 1901 exploderade skonaren Louise Adelaide. Vid tillfället fanns 1 600 fat råolja, nafta och fotogen ombord som hade skeppats från USA. När lasten exploderade den 23 juli 1901 omkom tio personer, däribland två från den svenska tullen.

Bevarade byggnader

Det finns åtta bevarade byggnader på ön. Förutom fabriken finns det även kokhus, vedbodar, oljekällare, tvättstuga, utedass och ett bostadshus. På 1890-talet bodde åtta familjer och några ungkarlar på ön.

Arbetarbostaden. Rött trähus med svart plåttak. Farstu med snickarglädje.

Arbetarbostaden på Oljeön

Interiör Arbetarbostad. Ett bord med en fotogenlampa. Trasmattor och en öppen vedspis
Kontakt

Fagersta Turism
turism@fagersta.se
Telefon: 0223-444 64