Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Frånvaroanmälan

Ring till ditt barns avdelning före klockan 7.30 om ditt barn är sjukt eller ledigt.

Förhållningsregler vid sjukdom finns att läsa under länken Smitta i förskolan

Du kan även logga in på Lämna/hämta för att registrera frånvaro och ledighet.

Logga in på Lämna/Hämta

Kontakt
Östangården 0223-443 04
Mellangården 0223-445 26
Norrgården 0223-443 05
Sörgården 0223-445 25