Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Semla

Det natursköna området kring Semla är rikt på historiska lämningar och spännande växtlighet. Strömsholms kanal flyter stilla genom Semla och här finns kanalens översta sluss. Vill du njuta av den vackra naturen och det rika fågellivet i området finns en cirka fyra kilometer lång skyltad natur- och kulturstig, Flobostigen.

Sluss i bakgrunden, gröna träd, röda hus.

Aktuell information

Detta besöksmål påverkas av restriktioner då afrikansk svinpest har konstaterats i regionen.

Läs mer om restriktionerna och vilket område som berörs här

Semla och Semla slussar

I semlaområdet finns kanalens inledande och avslutande tre slussar, en strömfåra och en äldre kraftverksfåra. Fastigheten Rättarbacken från år 1780 finns ännu kvar i området, likaså den ditflyttade trädgårdsmästarbostaden från år 1700 och arbetarbostäder från år 1740. I semlaområdet ligger även ett kraftverk från år 1909 och en slussvaktarbostad från år 1800.

Semla herrgård låg här, inbäddad i naturskön grönska, bland planterade träd såsom ask, alm, lind och ek, tills den dessvärre brann ned och totalförstördes år 1889. Än idag präglar dessa träd områdets natur och minner om svunna tider.

semla sluss i vinterskrud

Slussområdet i vinterskrud

Flobostigen

Flobostigen är en fyra kilometer lång natur- och kulturstig som ligger vid Semla. Här fanns en gång det största bruket i Fagersta, idag är det ett vackert strövområde med många kulturhistoriska lämningar och ett rikt naturliv. Skyltarna längs med Flobostigen berättar om bruket, den tidiga gruvhanteringen, hällmarksfloran, Strömsholms kanal, ädellövsskogen, fågellivet och mycket mer.

Du kan starta vid Semla eller Hedkärravägen/Svartbergsvägen på Andra Sidan (siffra 10 på Ekomuseums karta nedan). Observera att alla lämningar kanske inte syns då de kan vara täckta av snö. Rast-/grillplatser på 8, 12 och nummer 5, varav den sista är med vindskydd.

Karta över Semla/Flobostigen PDF

Tillgänglighet:

Ovanstående fil i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassad. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa den, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst. Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister hindras från att ta del av vår digitala service.

Till höger ett träd med en målad gul ring runt sig. Till vänster en skogsstig.
Gul skylt. Bilder och texter om fågellivet vid Flobostigen

Längs Flobostigen har Fagersta Naturskyddsförening tagit fram information om fåglar som kan hittas i denna typ av blandskog

Hitta hit från Fagersta Centrum

Åk på riksväg 66 mot Norberg.
Sväng av mot Söderbärke, Landsväg 739.
Kör 1,1 km och sväng av mot Semla till vänster.
Kör över järnvägen och håll till höger. Parkering finns till höger.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test