Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Semla

Det natursköna området kring Semla är rikt på historiska lämningar och spännande växtlighet. Strömsholms kanal flyter stilla genom Semla och här finns kanalens översta sluss. Järnmalm har brutits i Semla sedan 1300-talet och här fanns järnbruk med herrgårdar och hamnar samt ortens första vattenkraftverk. Vill man njuta av den vackra naturen och det rika fågellivet i området finns en cirka fyra kilometer lång skyltad natur- och kulturstig, Flobostigen.

Sluss i bakgrunden, gröna träd, röda hus.

Semla och Semla slussar

I semlaområdet finns kanalens inledande och avslutande tre slussar, en strömfåra och en äldre kraftverksfåra. Fastigheten Rättarbacken från år 1780 finns ännu kvar i området, likaså den ditflyttade trädgårdsmästarbostaden från år 1700 och arbetarbostäder från år 1740. I semlaområdet ligger även ett kraftverk från år 1909 och en slussvaktarbostad från år 1800.

Semla herrgård låg här, inbäddad i naturskön grönska, bland planterade träd såsom ask, alm, lind och ek, tills den dessvärre brann ned och totalförstördes år 1889. Än idag präglar dessa träd områdets natur och minner om svunna tider.

Strömsholms kanal. En bro samt en sluss i bakgrunden.

Flobostigen

Flobostigen är en fyra kilometer lång natur- och kulturstig som ligger vid Semla. Semla var en gång det största bruket i Fagersta. Semla är i dag ett vackert strövområde med många kulturhistoriska lämningar och ett rikt naturliv. Skyltarna längs med Flobostigen berättar om bruket, den tidiga gruvhanteringen, hällmarksfloran, Strömsholms kanal, ädellövsskogen, fågellivet och mycket mer.

Till höger ett träd med en målad gul ring runt sig. Till vänster en skogsstig.

Följ de gula markeringarna

Gul skult. Bilder och texter om fågellivet vid Flobostigen

Längs Flobostigen har Fagersta Naturskyddsförening tagit fram information om fåglar som kan hittas i denna typ av blandskog

Hitta hit från Fagersta Centrum

Åk på riksväg 66 mot Norberg.
Sväng av mot Söderbärke, Landsväg 739.
Kör 1,1 km och sväng av mot Semla till vänster.
Kör över järnvägen och håll till höger. Parkering finns till höger.

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?Test