Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Bekämpningen av afrikansk svinpest pågår fortfarande i Fagersta. De här restriktionerna gäller i den smittade zonen. Mer information

Socialnämndens taxor & avgifter

Här finns socialnämndens aktuella taxor & avgifter.

Särskilt boende, korttidsplats/växelvård/avlastning


Måltider

4 290 kronor/månad

Omvårdnad (maxtaxa)

2 359 kronor/månad

Kostnadsersättning förbrukningsvaror

326 kronor/månad

Hemservice och hemtjänst


0,5–6,5 timmar per månad

363 kronor/timme

Mer än 6,5 timmar per månad

2 359 kronor/månad

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast klockan 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Trygghetslarm


Installation trygghetslarm

326 kr

Månadsavgift enbart larm

250 kronor/månad

Extra larmknapp/Borttappad larmknapp

163 kronor/styck

Hemsjukvård inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Avgift hemsjukvård

377 kronor/månad

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Hembesök – ej inskrivna personer i hemsjukvård

Sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut, assistent


Kontorstid vardagar kl. 7-16

170 kronor/besök

Jourtid

340 kronor/besök

Avgift för uteblivet/ej avbokat besök senast kl. 12.00 dagen innan

170 kronor/besök

Intyg på egen begäran


Intyg från arbetsterapeut eller fysioterapeut

500 kronor/intyg

Måltider


Matlåda inklusive matdistribution

64 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, pensionär och boende (exklusive läsk)

64 kronor/portion

Restaurang särskilt boende - dagens lunch, ej pensionär (exklusive läsk)

74 kronor/portion

Dagverksamheter Strået och Kontakten

80 kronor/tillfälle

Fönsterputsning


1 rum och kök

458 kronor/tillfälle

2 rum och kök

515 kronor/tillfälle

3 rum och kök

610 kronor/tillfälle

Färdtjänst


Egenavgift färdtjänst

45 kronor/enkelresa

Egenavgift arbetsresor

35 kronor/enkelresa

Utanför kommungräns, hela länet + Avesta, Hedemora

45 procent av taxan

Tillstånd inklusive färdtjänstkort

60 kronor

Förlorat färdtjänstkort

60 kronor

Stödboende och härbärge


Vasavägens stödboende och härbärge

185 kronor/dygn

FUNKTIONSHINDEROMRÅDET LSS


Korttidsvistelse eller stödfamilj för barn och ungdomar under 16 år


Frukost

15 kronor

Lunch

21 kronor

Mellanmål

15 kronor

Middag

21 kronor

Heldag

71 kronor

Korttidsvistelse eller stödfamilj för ungdomar över 16 år


Frukost

19 kronor

Lunch

27 kronor

Mellanmål

19 kronor

Middag

27 kronor

Heldag

91 kronor

Habiliteringsersättning

38 kronor/dag

Mistelboden


Enklare syuppdrag, lagning av kläder mm. Exkl. material

20 kronor

Avancerade syuppdrag, Exkl. material

50 kronor

Daglig verksamhet LSS


Försäljning av platser till annan kommun

1 336 kronor/dag

Korttids barn och unga LSS


Försäljning av platser till annan kommun

5 421 kronor/dygn


Öppenvårdsinsats till annan kommun


Drogtest, urinprovtagning

487 kronor/tillfälle

Stödsamtal

976 kronor/tillfälle

12-stegsprogram primärbehandling & eftervård

41 982 kronor/period

ANSÖKNINGSAVGIFTER – serveringstillstånd och tillsynsavgifter


Rörlig avgift serveringstillstånd, baserad på föregående års inrapporterad alkoholförsäljning (alkoholomsättning tkr)

procent av prisbasbelopp

Stadigvarande serveringstillstånd:


Nytt tillstånd, servering till allmänheten

12 699 kronor

Nytt tillstånd, servering till slutet sällskap

6 442 kronor

Ändrat/utökat serveringstillstånd

4 689 kronor

Bolagsändring

4 689 kronor

Kunskapsprov (ingår 2 omprov)

1 972 kronor

Tillfälliga serveringstillstånd:


Servering till allmänheten, 1 dag

6 946 kronor

För varje ytterligare dag

1 423 kronor

Maximal avgift för tillfälliga tillstånd till allmänheten

18 922 kronor

Servering till slutna sällskap

1 154 kronor

Avser ansökan mer än vid ett tillfälle uttas en tilläggsavgift

280 kronor

Tillfällig ändring, t.ex. utökad serveringstid, utökad eller gemensam serveringsyta

1 423 kronor

Provsmakning 1 dag

6 946 kronor

För varje ytterligare dag

1 423 kronor

Provsmakning vid tillverkningsstället

6 946 kronor

Maximal avgift provsmakning

18 922 kronor

Anmälan om lokal, provsmakning och kryddning av sprit

Ingen avgift

Tillfälligt serveringstillstånd till konkursförvaltare

6 946 kronor

Alkoholservering i inrikes trafik

6 946 kronor

Tillsynsavgifter - fasta avgifter/år


Tillsynsavgift

1 669 kronor

Tillsynsavgift för slutna sällskap

5 753 kronor

Tillsynsavgift för trafikservering

1 669 kronor

Extra tillsynsavgift vid väsentligt ändrade ägarförhållanden vid stadigvarande tillstånd

2 952 kronor

Särskild tilläggsavgift för restaurang med tillstånd till servering efter kl. 01.00

4 593 kronor

Särskild tilläggsavgift för fler tillsynsbesök än 2/år

1 669 kronor

Påminnelseavgift vid utebliven resturangrapport

1 479 kronor

Folköl


Tillsyn av verksamheter med försäljning

1 626 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1084 kronor/timme

Folkölsförsäljning

1 703 kronor

Tobaksprodukter


Ansökan om stadigvarande eller tillfälligt tobakstillstånd

9 758 kronor

Anmälan om en mindre förändring i bolaget

5 963 kronor

Anmälan om en större förändring i bolaget

9 410 kronor

Tillfälligt tillstånd (vid t.ex. marknad eller festival)

4 337 kronor

Handläggning av ansökan för försäljning av tobaksprodukter för innehavare av serveringstillstånd

2 168 kronor

Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak

5 963 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 084 kronor/timme

Elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare


Årlig tillsynsavgift av verksamheter med försäljning

1 626 kronor

Tillsyn av tillfälliga verksamheter (t.ex. marknad)

1 626 kronor

Handläggning - Uppföljande tillsynsbesök med anledning av konstaterade brister

1 084 kronor/timme

Tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare


Årlig tillsynsavgift avseende försäljning av tobak samt elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare

6 505 kronor


Boendestöd

0 kronor

Särskilda boenden - Bårhusplats samt transport till

0 kronor

Delegerad hälso- och sjukvårdsinsatser inom LSS

0 kronor

Fixartjänster ”Malte”

0 kronor

Insats från syn- och hörselinstruktör

0 kronor

Träffpunkter för äldre i kommunal regi

0 kronor

Frivilligcentral – ”Väntjänst”

0 kronor

Datorcafé

0 kronor

Kontaktperson SoL

0 kronor

Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård

0 kronor

PENSIONÄRSSERVICE

-Rutavdrag gäller ej för dessa tjänster


Gräsklippning

179 kr/ tillfälle

Snöskottning

152 kr/
tillfälle

Övriga tjänster - kostnad/timme och person

103 kr/tillfälle

Transporter


Transport till återvinningscentral


-Sorterat och uppmärkt

271 kr/ tillfälle

-Osorterat

542 kr / tillfälle

Övriga transporter, t.ex. hjälpmedel, leverans till Röda korset

271 kr/ transport


Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test