Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Medborgarlöfte

Fagersta kommun och Polisen bär tillsammans ett delat ansvar för det brottsförebyggande och trygghetsfrämjande arbetet i kommunen. Genom undertecknande av Medborgarlöfte har Polisen och kommunen kommit överens om att tillsammans verka för att minska brottsligheten och skapa ökad trygghet i Fagersta kommun.

Två personer som krokar lillfingrarna. Grönområde i bakgrunden.

För att effektivisera detta och för att gemensamt arbeta mot aktuella och rätt saker så har polisen och kommunen startat upp ett samarbete, tillsammans med Länsstyrelsen. Detta genom att ha regelbundna möten varannan vecka och ta fram en samlad lokal lägesbild. Till stöd för detta skall EST (Effektiv Samverkan för Trygghet) tillämpas som metod. (citat Medborgarlöfte 2019)

Varje kvartal tas ett inriktningsbeslut utifrån Medborgarlöftet i Lokala BRÅ, där beslutas vad kommunen och polisen ska arbeta med kommande tidsperiod och det ska ske med en tydlig ansvarsfördelning. Detta för att förenkla återkoppling och för fortsatt effektiv inriktning för polisiärt och kommunalt ansvarsområde. Detta gör medborgarlöftet till ett levande dokument som regelbundet uppdateras och förblir aktuellt. Polisens arbetsmetod Operativa Inriktning innebär att lokalpolisområdets ledningsgrupp samlas och enas om vilken inriktning som skall prioriteras de kommande två veckorna. Det kan vara brottsfenomen, utpekade aktiva kriminella personer, utsatta platser och så vidare. (Medborgarlöfte 2019)

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?




Test