Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Ekonomiprogrammet

Ekonomiprogrammet förbereder dig för fortsatta studier inom främst ekonomi och juridik men också andra samhälls-vetenskapliga områden.

Fyra elever diskuterar

Programmet innehåller en hel del praktiska moment inom företagsekonomin som är av betydelse i en framtida arbetsmarknad för gymnasieekonomer.

Inriktning: Ekonomi

Inom inriktningen Ekonomi ligger fokus på att starta och driva företag, redovisning och kalkylering. Utbildningen syftar till att stimulera intresset för entreprenörskap och att utveckla förmågan att analysera och kritiskt bedöma företagsekonomiska problem.

Inriktning: Juridik

Juridik är studier om samhällets rättsregler och deras deras tillkomst, innehåll och illämpning. Regelverket är i ständig utveckling och påverkar oss alla, privat och i våra jobb. Inriktningen ger dig goda förutsättningar att kritiskt och självständigt arbeta med rättsliga frågeställningar i samhället. Juridiken är ständigt aktuell och levande och juridisk kompetens blir alltmer efterfrågad.

Ung företagsamhet (UF)

1986 var det året då Nils Ryrfors, då lärare på Brinellskolan med ansvar för de ekonomiska linjerna, drog igång Ung Företagsamhet med sina elever. Detta gör Brinellskolan till en av de skolor i Sverige som längst varit en del av konceptet. 2016 vann också Brinellskolan titeln "Årets UF-skola" i Västmanland.

Ung Företagsamhet (UF) är en mycket populär och viktig del av skolan.

Eleverna deltar i många tävlingar under UF-året och går det riktigt bra får man vara med i mässan i Stockholm där unga företagare från hela Sverige tävlar.

Ung företagsamhet

ungforetagsamhet.se

Vad tycker våra elever?

”Den största anledningen till att jag valde EK var UF. Men jag tycker även att det är kul att kalkylera med siffror. Vi får chansen att starta eget företag tillsammans med kompisarna, vilket ger väldigt bra förutsättningar att driva eget i framtiden. Jag trivs på EK och känner att det var rätt val för mig.”
/Ahmad, EK21

Programplan

 • Engelska 5 (100 poäng)
 • Engelska 6 (100 poäng)
 • Historia 1b (100 poäng)
 • Idrott och hälsa 1 (100 poäng)
 • Matematik 1b (100 poäng)
 • Matematik 2b (100 poäng)
 • Naturkunskap 1b (100 poäng)
 • Religionskunskap 1 (50 poäng)
 • Samhällskunskap 1b (100 poäng)
 • Samhällskunskap 2 (100 poäng)
 • Svenska 1 / Svenska som andraspråk 1 (100 poäng)
 • Svenska 2 / Svenska som andraspråk 2 (100 poäng)
 • Svenska 3 / Svenska som andraspråk 3 (100 poäng)
 • Företagsekonomi 1 (100 poäng)
 • Moderna språk (100 poäng)
 • Privatjuridik (100 poäng)
 • Psykologi 1 (50 poäng)
 • Individuellt val (100+100 poäng)
 • Gymnasiearbete (100 poäng)

Inriktningskurser - 300 poäng

 • Entreprenörskap och företagande (100 poäng)
 • Företagsekonomi 2 (100 poäng)
 • Matematik 3b (100 poäng)

Programfördjupning - 300 poäng

 • Entreprenörskap (100 poäng)
 • Företagsekonomi - specialisering (100 poäng)
 • Redovisning 2 (100 poäng)

Inriktningskurser - 300 poäng

 • Affärsjuridik (100 poäng)
 • Filosofi 1 (50 poäng)
 • Psykologi 2a (50 poäng)
 • Rätten och samhället (100 poäng)

Programfördjupning - 300 poäng

 • Entreprenörskap (100 poäng)
 • Entreprenörskap och företagande (100 poäng)
 • Ledarskap och organisation (100 poäng)

Här kan du läsa mer om hur gymnasieprogrammen är uppbyggda:

Allmänt om gymnasiestudier

Kontakt

Välkommen till oss på Ekonomiprogrammet! Vi svarar gärna på dina frågor om programmet.

Arbetslagsledare:
Emelie Andersson, 0223-443 64

Lärare:
Lars Jansson, 0223-443 60
Mona-Liz Philipsson, 0223-447 03
Thomas Larsson, 0223-443 60

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test