Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Elever räcker upp händerna

Förskoleklasser

Förskoleklasserna på Per Ols arbetar i enlighet med skolans likabehandlingsplan.

Jämställdhet är ett medvetet pedagogiskt förhållningssätt som pedagogerna arbetar utifrån.
För att utveckla språkkänsla arbetar man utifrån "Bornholmsmodellen" som består av språklekar för att stimulera elevernas språkliga medvetenhet innan de börjar med läsinlärning i skolan. Barnen ska känna att det är lustfyllt och roligt att leka med språket.

Inom verksamheten finns även NTA (natur och teknik för alla), som en del för att tidigt väcka ett intresse för natur och teknik på ett lustfyllt sätt.

Eleverna har även simskoleundervisning och gymnastik på schemat.

Förskoleklas A, 0223-441 59
Förskoleklass B, 0223-448 81