Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bildkonst och skulpturer

I Fagersta finns flera skulpturer och bildkonstverk samt fontäner i både Västanfors och Vilhelminparken i Fagersta centrum som kännertecknar staden.

Fontänen i Vilhelminaparken

När Fagersta blev stad 1944 överlämnades en gåva av Fagersta Bruk – en vattenfontän tillverkad i rostfri plåt. Den togs ursprungligen fram till Stockholmsutställningen 1930 för att Fagersta Bruk ville sprida kännedom om att även rostfri plåt kunde användas i konstens värld. Det var Per Gösta Lindberg, reklamchef vid bruket, som ritade fontänen.

Fontänen i Västanfors

Fontänen ritades av dåvarande stadsarkitekten Nils Myrberg.

Maskerna

Maskerna – en ny modern skulptur i rondellen vid Norrby teater, korsningen Floravägen/Norrbyvägen. Idé och formgivning av konstnären och scenografen Claes Wiberg. Teaterns symboler, de två maskerna, ligger till grund för installationen. Statyn i järnplåt med bilden på de två symbolmaskerna är synonym med Fagersta och den industrihistoria som präglar staden och Norrby teater.

Masten

Masten står vid bruksområdet, riksväg 68. Denna stålskulptur flyttades till sin nuvarande plats från Folkets Hus år 2001. Den togs fram i samband med en utställning som arrangerades av Fagersta-Västanfors hantverksförening 1959. Günter Puls ritade den och tanken vara att förena typiska produkter från ståltillverkningen med symbolik för "vägvisande – framåtpekande". Fagersta Bruk tillverkade masten och överlämnade den sedan till Folkets Hus. Masten är 30 meter hög.

Skulpturparken i Ängelsberg

Skulpturparken i Ängelsberg har funnits sedan 2003 och blivit ett eftersökt utflyktsmål i norra Västmanland. Samtidskonst visas mitt i ett historiskt område och varje år har parken ett nytt tema. För mer information klicka på länken, Skulpturparken, nedanför texten.

Skänken

Skänken är placerad i mitten av rondellen vid infarten till Fagersta centrum, riksväg 68. Skänkar användes för att transportera smält stål från stålugnarna i Bergslagens järnverk. De kunde väga mellan 10-50 ton och det var ett magnifikt skådespel när det 1 600-gradiga stålet tappades från ugn till skänk och gnistorna flög.

Slussen

I rondellen korsningen riksväg 66/68, står en modell av en sluss från Strömsholms kanal. Kanalen som stod klar 1795 passerar genom Västanfors på väg ner mot Mälaren. Det finns 26 slussar i systemet och sträckan omfattar 10 mil. Kanalen var en viktig transportled för bruken och gruvorna. I rondellen symboliserar den krossade slaggstenen vattnet.

Smeden

Smeden är en skulptur i korsningen Forsbackavägen/Norbergsvägen. Den byggd i sten och sattes upp när området Kolarbyn och Bäckens park byggdes 1947–51.

Byggfirman Anders Diös skänkte "Smeden" till det nya bostadsområdet. Den representerade det bästa i Fagerstas långa historia, den gamla goda arbetarstammen av genuint bergslagsfolk, som starkt bidragit till att göra Fagersta till en av det svenska stålets huvudstäder, som det står i boken "Att bo i Fagersta" från 1958.

Väggmålning Bruksmuseet

Bruksmuseet som ligger i gamla brandstationen i centrum har en stor väggmålning skapad av konstnärinnan Maria Backman, född i Smedjebacken. Hon har inspirerats av brukets historia och de föremål som en gång producerades här.