Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Aktuellt på Gulmåla

Gulmåla är en förskoleavdelning på Humlan för barn ett till tre år. Här får barnen grunden till sin identitet och sitt självständighetstänkande, som sedan fortsätter att utvecklas under hela förskoletiden. Vi arbetar med att stärka barnens självkänsla genom att bekräfta dem i den de är och vad de kan.

Om Gulmåla

Tecken som stöd TAKK

På Gulmåla använder vi oss av tecken när vi pratar med barnen. Att använda tecken samtidigt som vi pratar kan göra det lättare för barnen att förstå oss då de både får höra och se ordet.  Det kan även vara lättare för barnen att kunna visa med tecken då vi har barn med olika modersmål. När vi pratar och tecknar samtidigt gör det även att vi pratar långsammare och tydligare.

Tema/Projekt

Vi jobbar med teman/projekt för att skapa intresse och nyfikenhet för skriftspråket, symboler och bilder. Vårt mål är att stärka och utveckla barnens språk. Genom att ställa frågor till barnen och låta dem vara delaktiga får vi reda på vad de är intresserade av. På så sätt kan vi hitta nya vägar i temat/projektet.

Nu arbetar vi med materialet familjen Kippen som stödjer barnens språkutveckling, inlärning av nya vardagsord och underlättar meningsuppbyggnaden.

Vi undersöker vår miljö, både inne och ute.

MMT - Medveten Motorisk Träning

Vi arbetar med MMT då en god motorisk utveckling är en viktig nyckel till att ge barnen så bra förutsättningar som möjligt för fortsatt lärande.

NTA

Vi arbetar med NTA, eller Natur och Teknik för Alla, som det betyder. I små grupper experimenterar vi med luft, vatten och ljus.

IT

Tillsammans med barnen använder vi Blue Bot för att träna programmering. Barnen får enskilt och tillsammans träna på att programmera roboten.

Vi arbetar även med microägg som förstorar saker och material som barnen vill undersöka närmare.

Vi scannar av QRkoder för att få tillgång till böcker och sånger på olika språk.

Kontakt

0223-442 97