Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Personal

På Per Olsskolan arbetar cirka 75 personer, alltifrån rektor till förskolelärare, lärare, specialpedagoger och skolassistent.

- rektor

- biträdande rektor

- lärare

- förskolelärare

- fritidspedagoger

- barnskötare

- speciallärare

- specialpedagoger

- modersmålslärare

- studiehandledare

- skolassistent

- skolhälsovoårdpersonal

- assistenter

- lokalvårdare

- vaktmästare