Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Skolskjuts

Kommunen är, enligt skollagen, skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan och grundsärskolan.

Skolskjuts

Ansökan om berättigande till skolskjuts görs via vår e-tjänst under Förskola och skola - Ansökan om skolskjuts. För att en elev ska bli berättigad till kostnadsfri skolskjuts krävs att denna uppfylla kraven enligt skollagen (9 kap. 15b §, 10 kap. 32 § samt 11 kap. 31 §) samt Fagersta kommuns riktlinjer för skolskjuts Pdf, 294.3 kB.

Läs mer om ansökningsprocessen lite längre ner på sidan. Vill du gå direkt till vår e-tjänst
gå till Skolskjutsansökan Gul knapp

Längst ner på ansökningssidan hittar du ”logga in”, där du loggar in med e-legitimation (till exempel Bank ID). Vid frågor som rör skolskjutsar går det bra att kontakta skolskjutshandläggaren på. E-post: skolskjutsar@fagersta.se eller 073-746 55 03.

Skolskjutsen sker antingen med kollektivtrafiken (buss, VL trafik) eller taxi (Fagersta taxi). Läs mer om hållplatser/upphämtningsplatser och tider lite längre ner på sidan.

För att ansvarsfördelningense riktlinjer för skolskjuts Pdf, 294.3 kB.ska gälla, krävs det att eleven har en beviljad skolskjuts. Reser eleven med den avgiftsfria bussen och/eller inte har ansökt om skolskjuts ligger allt ansvar på vårdnadshavaren.

Ansökan

Ansökan om skolskjuts görs inför varje läsår via e-tjänsten. Ansökningsperioden är mellan 1 maj - 30 juni för att vara garanterade ett beslut inför kommande läsårsstart. Ansökningar inkomna efter 1 juli kommer att hanteras. Det kan dock dröja till efter läsårets start innan beslut meddelas, vilket innebär att vårdnadshavare kan behöva ombesörja transport för eleven till och från skolan på egen hand under läsårets första veckor.

E-tjänsten är öppen året om för att kunna ta emot ansökningar från elever som är nyinflyttade, flyttar under läsåret, behöver tillfällig skolskjuts eller av andra anledningar som medför att eleven behöver söka skolskjuts under en pågående termin. Normal handläggningstid är cirka 5–10 arbetsdagar. Det är vårdnadshavarens ansvar att ombesörja transport till och från skolan under handläggningstiden.

För elever och vårdnadshavare med skyddade personuppgifter görs ansökan via blankett. Blanketten tillhandahålls av kommunens skolskjutshandläggare, på e-post: skolskjutsar@fagersta.se eller 073-746 55 03. Skolskjutshandläggaren omfattas av utbildningsnämndens sekretessområde.

Beviljad skolskjuts?

När din ansökan är färdig behandlad meddelas beslut via ”mina sidor”. Vid frågor eller funderingar kring beslutet är man alltid välkommen att höra av sig till skolskjutshandläggaren.

Vid förändrat schema eller flytt

Vid ändrade förhållanden, som till exempel byte av skola eller folkbokförings-adress, ska skolskjutssamordnaren omedelbart meddelas och rätten till skol-skjuts omprövas.

Vid tillfällig sjukdom, ledigheter

Skolskjuts med taxi

Om en elev är sjuk eller ledig ansvarar vårdnadshavaren för att skyndsamt meddela detta till Taxi Fagersta.

Hållplatser och tider för buss och taxi

Buss

Hållplatser och tider (tidtabeller) för bussen hittar du på VLs hemsida vl.se
(välj fliken för tidtabeller och därefter busstidtabell och ladda ner tidtabell). Tidtabeller publiceras vanligtvis någon vecka före en ny giltighetsperiod träder i kraft.

Linje 82 – Fagersta – Ängelsberg – Virsbo

Linje 83 – Fagersta – Åvestbo – Bastmora

Linje 84 – Fagersta – Hedkärra – Björsbo södra

Taxi

Hållplatser och tider för taxi hittar du här nedan. Informationen för nästkommande läsår publiceras vanligtvis veckan före läsårets start och finns kvar tills nästkommande läsårs tider publiceras.

Taxitider och hållplatser läsåret 2022/2023

7.20 Virsbovägen

7.20 Bodarne (Bil 1)

7.20 Vretarne

7.20 Djupnäs

7.25 Oppgården

7.25 Bastmora

7.30 Korsningen Blåbärsvägen/Lingonstigen

7.30 Brandbo

7.30 Mobottsvägen/Torpvägen

7.35 Rönningtorp

7.35 Köpmanhamn

7.40 Aspatorp

7.50 Sjöhagen (Elever till Per Olsskolan, Risbroskolan och Lindgårdsskolan)

7.55 Korsningen Lundagård/Ulvsbovägen

7.55 Saxbokorset

7.55 Infarten till Kringelviken (vid postlådorna)

8.00 Ulvsbo byn (elever till Lindgårdsskolan (högstadiet) och Risbroskolan)

8.00 Stabäck

8.10 Ulvsbo byn (elever till Lindgårdsskolan, låg och mellanstadiet)

8.10 Sundbo

8.10 Andra sidan, vid anslagstavlan

8.10 Ombenning

8.10 Sjöhagen (elever till Mariaskolan)

8.40 Bodarne (Bil 2)

Taxihållplatser på skolorna

Alfaskolan

Alfavägen, längst ned vid personalparkeringen.

Lindgårdsskolan

Förskoleklass, ”Gula Villan”

Åk 1-6, busshållplatsen

Åk 7-9, Sturen eller busshållplatsen vid Lindgården

Mariaskolan

Mariavägen, busshållplatsen

Per Olsskolan

Floravägen, busshållplatsen

Risbroskolan

Risbroplan, parkeringen nedanför busshållplatsen

Retur med taxi

Sker i nära anslutning till skoldagens slut för respektive skola och årskurs.
För exakt tid för ditt/dina barn, kontakta Taxi Fagersta, 0223-102 40

Riktlinjer för skolskjuts Pdf, 294.3 kB.

Vi är medvetna om att dokumentet riktlinjer för skolskjuts inte är en tillgänglig pdf fil, men vi kommer att se till att den blir tillgänglig så snart som möjligt.
Vill du ta del av dokumentet riktlinjer för skolskjuts, hör av dig till skolskjutshandläggaren.

Riktlinjer för skolskjuts (pdf) Pdf, 294.3 kB.

Sidansvarig: Eva Netterdag

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test