Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Samlad information med anledning av händelserna i Ukraina

Det pågående kriget i Ukraina kan skapa oro hos många. Fagersta kommun följer utvecklingen noga och samverkar med andra myndigheter och kommuner i regionen. På den här sidan samlar vi länkar till information och råd som kan vara bra att ta del av.

På webbplatsen krisinformation.se kan du hålla dig informerad. Där finns samlad information om vad vi vet just nu. Krisinformation.se är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Krisinformation.se

På Försvarsmaktens webbplats kan du läsa mer om säkerhetsläget.

Försvarsmakten

Guiden till svenska samhället med länkar till olika myndigheter. Information finns på 10 olika språk, löpande översättning till ukrainska

Informationsverige.se

Bibliotek i Västmanland tipsar om litteratur på ukrainska som är fritt att läsa

Bibliotek i Västmanland

Utbildning/skola på distans för ukrainska barn

Educational Resources for Ukrainian Children (ukrainska)
Educational Resources for Ukrainian Children (engelska

Om ditt företag bedriver handel med Ryssland kan du påverkas av restriktionerna. Sanktionerna gäller för försäljning, leverans, överföring och export av många varor och tjänster. Här hittar du som företagare viktig information med anledning av Rysslands invasion av Ukraina.

Verksamt.se

I nuläget är kommunens ansvar att omhänderta flyktingar begränsat. Ukrainska medborgare är viseringsfria i 90 dagar, och får alltså befinna sig här utan att söka något tillstånd under denna tid. Vill de ändå ha samhällets stöd, ska de söka asyl på Migrationsverket och vid behov ansvarar då verket för mat och logi under den tid som asylansökan behandlas.

Söka asyl, Migrationsverket

Risken för att personer utnyttjas i prostitution eller människohandel ökar i samband med stora flyktingströmmar. Det finns redan indikationer på att förövare på flera platser i landet söker kontakt med personer som flytt invasionen av Ukraina i syfte att exploatera dem. Jämställdhetsmyndigheten har ansvaret att på nationell nivå samordna arbetet mot prostitution och människohandel.

Jämställdhetsmyndigheten

Till dig som möter personer på flykt från Ukraina, Jämställdhetsmyndigheten.se

Ansvar för de som flyr kriget

När asylsökande kommer till Sverige ska de få sina behov tillgodosedda på bästa sätt. Det är Migrationsverket som ansvarar för asylprocessen, och kommunen har ett särskilt ansvar för ensamkommande flyktingbarn. När sedan en person fått uppehållstillstånd och blir anvisad en kommun, ska kommunen erbjuda service och tjänster. Fagersta kommun har de senaste veckorna sett över hur vi kan stärka beredskapen och samordningen för att kunna ta hand om och ge stöd när människor på flykt bosätter sig i vår kommun.

Information med anledning av situationen i Ukraina, Migrationsverket

Aktuell information från myndigheter

På krisinformation.se finns uppdaterad och pålitlig information från svenska myndigheter om kriget i Ukraina.

Krisinformation.se

Känner du oro?

Det finns stöd att få för dig som känner oro.

Information för dig som känner oro eller som vill veta hur du kan ta hand om din egen och andras psykiska hälsa, krisinformation.se

Information för dig som är vuxen och pratar med barn och unga

Bris tips till vuxna, i samarbete med krisinformation.se.

Du som vuxen kan kontakta Bris kuratorer klockan 9.00-12.00 varje vardag på 0771-50 50 50

Att prata med barn om oro för omvärldsläget, forsvarsmakten.seSå pratar du med barnen om Ukraina, raddabarnen.se

Information för barn och unga

Tips kring hur barn kan hantera oro, Bris

Bris, För barn och unga

Om oro för krig – frågor och svar för barn, krisinformation.se

Flyktingmottagande

Många ukrainska medborgare befinner sig för tillfället på flykt. Migrationsverket är den myndighet som ansvarar för asylsökande och flyktingar.

Vi har beredskap för att ta emot flyktingar i vår kommun när det behövs. Migrationsverket tar då kontakt med oss.

Migrationsverket

Information till dig som kommer till Sverige från Ukraina, migrationsverket.se

Vad kan du göra?

Alla som bor i Sverige kan bidra till vår gemensamma beredskap och säkerhet. Sprid inte falska rykten, se över din hemberedskap, skydda din information mot cyberangrepp och engagera dig på olika sätt.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap om vad du kan göra

Vill du hjälpa till med boende?

Många människor vill hjälpa till lokalt i Fagersta genom att på kort eller lång sikt ta emot flyktingar i sina hem. I nuläget kan vi tyvärr inte ta emot dessa uppgifter, men vi återkommer om det blir aktuellt.

Vad kan jag göra?

Många vill skänka kläder, pengar och andra förnödenheter för att hjälpa till i den akuta situationen.

Läs mer om hur du kan hjälpa på Röda Korsets webbplats

Läs mer om Act Svenska kyrkans insatser för Ukraina

Håll dig uppdaterad, men var källkritisk

Vid kriser och allvarliga händelser är det extra viktigt att vara källkritisk. Sök information från olika källor för att få en bild av läget och sprid inte vidare obekräftade rykten.

Källkritik - Krisinformation.seOm sociala medier i kriser, Krisinformation.seMyndigheten för Psykologiskt försvar om informationspåverkan

Hemberedskap

Förbered dig för kris, Myndigheten för skydd och beredskap

Hitta närmaste skyddsrum

Myndigheten för skydd och beredskaps skyddsrumskarta (arcgis.com)

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test