Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden för aktuellt år. Kontakta oss om du vill ta del av tidigare pressmeddelanden.

Snöiga vägar och träd, Malmen i bakgrunden.

Här kommer det nya trygghetsboendet att byggas.

2021-02-05

Fagersta kommun och Riksbyggen i samarbete om nytt Trygghetsboende

Nu inleder Fagersta kommun och Riksbyggen ett samarbete för att ta fram ett beslutsunderlag för byggandet av ett nytt Trygghetsboende. Trygghetsboendet planeras att byggas i centrala Fagersta med upplåtelseformen Kooperativ Hyresrättsförening. Preliminärt kan inflyttning ske under 2023.

– Det har länge efterfrågats centralt belägna flerbostadshus för äldre som vill flytta från sina villor och samtidigt ser vi en möjlighet för kommunen att bredda serviceutbudet för den målgruppen. För Fagersta är detta samarbete mellan kommunen och Riksbyggen något som kommer att skapa bra boendelösningar för den äldre målgruppen och vi har starka förhoppningar att bygget kan komma igång redan i år, säger Marino Wallsten, kommunalråd i Fagersta kommun.

Trygghetsboendet vänder sig till personer som är 65+ och planeras att få 25-35 lägenheter, beroende på intresset. En intresseanmälan kommer att skickas ut till alla i Fagersta som är över 63 år.

– På Riksbyggen är vi mycket glada över samarbetet med Fagersta kommun. Riksbyggen har under lång tid arbetat med att skapa anpassade bostäder för äldre genom Kooperativ Hyresrättsförening, säger Hans Ollman som är affärsutvecklare för boende för äldre på Riksbyggen.

Trygghetsboendet planeras att byggas i centrala Fagersta, öster om Coops parkering och Vårdboendet Malmen.

– Vi planerar nu för moderna lägenheter i olika storlekar, från 1-3 rum och kök med balkong. I boendet kommer det att finnas en gemensamhetslokal och en trevlig utemiljö för att underlätta sociala aktiviteter, berättar Hans Ollman.

Nästa steg i processen är att Riksbyggen i samarbete med kommunen arbetar fram ett gediget underlag för beslut i kommunfullmäktige (KF).

Om kooperativa hyresrättsförening för äldre

Riksbyggen har under de senaste 30 åren etablerat kooperativa hyresrättsföreningar i tio procent av landets kommuner. I koncept med kooperativ hyresrättsförening (KHF) boende för äldre, stiftas en förening gemensamt av kommunen och Riksbyggen som i samarbete skapar moderna och värdiga vård- och omsorgsboenden samt trygghetsboende, helt styrt av kommunens behov.

– Bildandet av en kooperativ hyresrättsförening är bra för de kommuner som vill ha ett alternativ till traditionellt, kommunalt fastighetsförvaltande och samtidigt möta ett ökande vård- och omsorgsbehov samt tillgodose efterfrågan av trygghetsboenden. Att bo i en kooperativ hyresrätt ger också de boende ett inflytande över sitt boende och inträdesavgiften är låg, avslutar Hans Ollman.

För mer information, kontakta:
Hans Ollman, affärsutvecklare boende för äldre Riksbyggen
070-279 32 91


2020-12-16

Nu lanserar vi nya fagersta.se!

Med tillgängligheten i fokus har vi byggt om fagersta.se för att så många som möjligt ska kunna ta del av vår information. Vi passade också på att uppdatera och snygga till sidan!

Den nya hemsidan ska bättre tillmötesgå dagens krav på digital kommunikation och användarna kommer att möta en mer lättillgänglig hemsida.

- Kommunens hemsida är en högt prioriterad kommunikationskanal för oss. Det är viktigt att du som besöker hemsidan enkelt kan hitta det du söker och att hemsidan självklart också lever upp till de nya krav på tillgänglighet som finns, säger Karolina Berglund, kommunchef.

Vår nya hemsida är så kallat responsiv och ska fungera lika bra oavsett om du surfar från en mobil, platta eller dator. Ungefär hälften av de som besöker den kommunala hemsidan använder i dag mobilen. Fokus för den nya hemsidan, förutom en modern design som gör det enklare att navigera i, är ”besökaren i fokus” det vill säga att förenkla för användaren så mycket det går.

- Det är viktigt att Fagersta kommun har bra kanaler för lättillgänglig information, som samtidigt är enkel att använda. Den service kommunen tillhandahåller är till för alla, det här blir ett stort steg framåt, säger Marino Wallsten, kommunstyrelsens ordförande.

Vi passade även på att snygga till vår finska sida, då vi är ett finskt förvaltningsområde.

fagersta.se/finska


Presskontakt

Kommunikationsenheten

Kommunikationsstrateg Lena Bylund
telefon 0223-442 87, e-post lena.bylund@fagersta.se

Kommunikatör Jonna Stenström
telefon 0223-448 86, e-post jonna.stenstrom@fagersta.se

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test