Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Avdelning Norrgården

Norrgården är en förskoleavdelning på Ugglan för barn ett till tre år.

Om Norrgården

Barnsyn

- Det kompetenta barnet
På Norrgården är barnet alltid i fokus, vi har stark tilltro till det kompetenta barnet. Vi ser och visar tillit till barnets förmågor och möjligheter.

Vi värderar fasta rutiner och tydlighet i barnets vardag på Norrgården. Vi använder oss av komplement till det verbala språket som TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation), och AKK (bildstöd). Utöver fasta dagliga rutiner har vi planerad undervisning.

Kunskapssyn

- Samspel
Vi har en bra bas med tillgängligt material och inspirerande lärmiljöer som inbjuder till samspel och möten mellan pedagoger/ barn och barn/barn som lär och inspireras av varandra.

Vi har tavlor för pedagogisk dokumentation där vi sätter upp bilder på ex barnen vid olika aktiviteter. Genom bilderna får barnet möjlighet att möta tidigare erfarenheter och inspiration inför aktiviteter.

Vi arbetar kontinueligt med hur man är en bra kompis, respekten för egna och andras ”stopp min kropp”.

- Lek
Pedagogerna på Norrgården deltar och vägleder barnen i leken där ”små frön sås som ger näring” genom upplevelser som leder till kunskap och skänker goda minnen för framtiden.

Pedagogroll

- Närvarande
Vårt mål är att alla barn på Norrgården ska känna sig trygga när de är på förskolan. Barnet ges möjlighet att vara sitt bästa jag hos oss. Vi är aktiva och engagerade pedagoger som i samspel med barnen utmanar deras lärande som ger möjlighet till utveckling.

Vi pedagoger har viljan att förstå barnet och vi har förmågan att visa det genom att vi gör barnet delaktig i verksamheten. Vi värderar anknytning och trygghet mellan pedagog/barn och barn/barn. Därför lägger personalen stor vikt i att vara närvarande med barnet och ha barnet i fokus. När barnet är tryggt kommer lärandet och nya kunskaper utvecklas.

Vi värderar samverkan högt mellan förskola och hem. Vi tror samverkan är viktigt för att skapa bra förutsättningar för barnets utveckling och lärande i förskolan. Tema trygghet är ett fokusområde på Norrgården, vi besöker barnets hem i vårt närområde eller digitalt för att barnet ska få möjlighet att visa upp sitt hem och känna trygghet till det. Bilder på barnets hem och familjemedlemmar finns tillgängligt i vår miljö.

Förhållningssätt

Vi bekräftar barnet genom att möta det med nyfikenhet, lyhördhet och respekt.

Vi vill att barnet ska ha förståelse för att alla är olika och har olika behov och behöver träna på olika saker oavsett kön, könsöverskridande identitet eller könsuttryck, religion eller annan

trosuppfattning, etnisk tillhörighet, sexuell läggning, ålder eller funktionsnedsättning.

En vecka på Norrgården

Måndag: 10.00-11.00 Temaarbete/utelek
Tisdag: 10.00-11.00 Temaarbete/utelek
Onsdag: 10.00-11.00 Temaarbete/utelek
Torsdag: 10.00-11.00 Naturen
Fredag: 09.00-11.00 och 12.30-14 Avdelningsplaneringar

Kontakt

0223-443 05

Sociala medier

Norrgården har instagram som heter ugglan_norrgarden.