Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Likabehandlingsplan

Likabehandlingsplanen uppdateras varje år. Den årliga planen syftar till att främja barns och elevers lika rättigheter samt förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Vi är medvetna om att dessa dokument just nu inte är tillgängliga pdf-filer, men vi kommer att se till att de är tillgängliga för alla när nästa dokument ska publiceras. Vill du ta del av dessa dokument, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Förhållningssätt - Trygghetsvärd Pdf, 136.1 kB.

Förhållningssätt/regler fotbollsplan Pdf, 164.2 kB.

Organisations och Verksamhetsplan för Studion, en särskild undervisningsgrupp. Word, 39.8 kB.