Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Tandvård

Du kan få särskild hjälp med tandvård om du har stort behov av omsorg och stöd.

Du kan ansöka om särskild tandvård:

  • Om du behöver tillsyn minst 3 gånger om dagen och även på natten och behovet är långvarigt.
  • Om du får omfattande hälso- och sjukvård i det egna hemmet.
  • Om du har en omfattande psykisk funktionsnedsättning.
  • Om du omfattas av LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Stödet har två delar

För att veta om du behöver tandvård eller om tänderna behöver skötas om bättre kan du få munnen och tänderna undersökta av en tandläkare eller tandhygienist. Det kallas uppsökande munhälsobedömning. Undersökningen görs där du bor.

Du kan få nödvändig tandvård för att till exempel kunna tugga lättare och slippa smärtor i munnen. Du får då tandvård till samma avgift som för hälso- och sjukvård. Avgiften ingår därmed i sjukvårdens högskostnadsskydd.

Tandvård om du har stort omvårdnadsbehov i dagliga livet på 1177 Vårdguidens webbplats

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test