Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bredband

För Fagersta kommun är det oerhört viktigt att alla våra medborgare ska ha tillgång till stabilt bredband. Det skapar förutsättningar för att bo, leva och driva företag i vår kommun.

Nyttan med bredband

Med en välfungerande digital infrastruktur kan du som medborgare få en enklare vardag. En stabil bredbandsuppkoppling gör det möjligt att arbeta hemifrån, studera på distans, utföra betal- och banktjänster på ett enkelt sätt, skicka viktig information till hemtjänst och sjukvård utan att behöva besöka ett sjukhus, och mycket mer.

Regeringens mål om att Sverige ska vara helt uppkopplat 2025 gäller oavsett om du bor i tätort, småort, lands- och glesbygd eller i områden däremellan.

Vi jobbar för att så många som möjligt ska få tillgång till bredband i någon form.

I filmerna nedan från Post- och telestyrelsen och Region Västmanland får du mer information om nyttan med bredband.

Nyttan med bredband (PTS)

Nyttan med bredband (Region Västmanland)

Fiber

Utbyggnaden av fiber är en viktig och strategisk fråga för Fagersta kommun och det finns en samverkan med flera parter kring fiberutbyggnaden till hushåll och företag i kommunen.

Här hittar du information om vilka möjligheter du har att ansluta dig till fibernätet och hur processen går till. Detta varierar beroende på om du är privatperson som bor i egen villa eller om du representerar en bostadsrättsförening, en samfällighet eller ett byalag. Även du som är privat fastighetsägare eller företagare hittar information nedan.

 

Telia

Fiber från Telia

GlobalConnect / IP-only

Globalconnect / IP-only

Open Infra

Open Infra

Företag

Är du företagare och vill veta mer om fiber så kan du läsa mer här:

Fiber för företag - Telia

Fiber för företag - GlobalConnect

Open Infra - Företag

Fiberföreningar

I kommunen finns tre föreningar som sedan tidigare har startat arbetet med fibernät.
- Åvestbo fiber har driftsatt fibernätet i Åvestbo.
- Brandbo data och telekom har driftsatt fibernätet i Brandbo.
- Engelnet har driftsatt fibernätet i Ängelsberg.

Varför Fiber:

Fibernät är idag en av de grundläggande infrastrukturerna och lika viktigt som väg-, vatten- och elnät för företag och boende.
För att kunna bo och verka på landsbygden och kunna ta del av framtida service kommer tillgångnen till bredband att vara en av grundförutsättningarna.
Med bredband och smarta digitala tjänster kan du leva enklare och tryggare, oavsett hur eller var du bor.

Broschyr - Funderar du på att skaffa bredband? från PTS

Avvecklingen av kopparnätet

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt och just nu pågår ett teknikskifte runt om i Sverige. Delar av det gamla, fasta telefonnätet, som till stora delar ägs av Telia, kommer att ersättas med fiber eller mobil teknik.

Det innebär att Telia i vissa områden exempelvis ersätter vanlig fast telefoni med lösningar via mobilnätet och bredband via telejacket (ADSL) med fiber eller mobilt bredband. I vissa områden kan det också vara så att du behöver vända dig till en annan operatör än Telia för att få bredband eller telefoni. Telias förändringar påverkar även operatörer som hyr in sig i deras nät.

I Fagersta kommer de delar av kopparnätet som fortfarande är i bruk att stängas 2024-09-30.

Mer information om avvecklingen av kopparnätet

Bredbandskartan

Post- och telestyrelsen (PTS) har tagit fram en bredbandskarta. Den visar tillgången till bredband där folk bor och arbetar. Det finns även kartor som hjälper dig att hitta nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats.

Bredbandskartan innehåller sju olika kartor. De visar:

  • tillgången till bredband i Sverige (teknik och hastighet)
  • nätägare och internetleverantörer i närheten av en viss plats
  • tillgången till snabbt bredband i områden där stödmedel går att söka
  • lokala bredbandsprojekt både med och utan stödfinansiering
  • vilka län och kommuner som har en bredbandsstrategi.

Dataunderlaget i bredbandskartan kommer huvudsakligen från PTS årliga bredbandskartläggning. Varje vår när nya kartläggningar är klara, publicerar PTS nya siffror.

Post- och telestyrelsens bredbandskarta

Nuläget

Kommunens utfall i 2021 års mobiltäcknings- och bredbandskartläggning från PTS

Bredbandsmålet 2020 (regeringens mål)
Regeringens bredbandsmål för år 2020 var att 95 procent av alla hushåll och
företag ska ha tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s.

Under 2021 hade 88 procent av hushållen i Fagersta tillgång till bredband på minst 100 Mbit/s.
Rikssnittet låg år 2021 på 89 procent.

Fagerstas tätbygd hade 91 procentav hushållen tillgång till 100 MBits/s-anslutningar, jämfört med 60 procentpå glesbygden.

Rikssnittet ligger på 92 procentför tätbygd och 63 procent för glesbygd.

Bredbandsmålet 2025 (regeringens mål)
År 2025 ska hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband.
98 procent av hushåll och företag ska ha tillgång till 1 Gbit/s, eller fiber i absoluta närheten.
99,9 procent ska ha tillgång till minst 100 Mbit/s.
100 procent ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s.

Under 2021 hade 97 procent av hushållen i Fagersta tillgång till bredband på 1 Gbit/s i sin absoluta närhet. Det betyder att kommunen ännu inte når det nationella bredbandsmålet för 2025.

Rikssnittet låg år 2021 på 96 procent

Sidansvarig: Jan Abrahamsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Kontakt

Jan Abrahamsson
jan.abrahamsson@fagersta.se
Telefon: 0223-448 33

Test