Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Hyttan

Engelsbergs masugnsanläggning är en av få mulltimmerhyttor som finns bevarade i landet. De äldsta delarna av bebyggelsen och industrianläggningarna härrör från 1770-talet.

Hyttan. En röd trädbyggnad med vita detaljer och svart plåttak

I hyttan framställde man tackjärn genom att med hjälp av träkol smälta malm och kalksten i masugnen. Engelsbergs masugnsanläggning är en av få mulltimmerhyttor som finns bevarade i landet. Masugnspipan isolerades med jord eller mull och hölls ihop av en timmerkonstruktion. De äldsta delarna av bebyggelsen och industrianläggningarna härrör från 1770-talet. Rostugnen kom till på 1870-talet då bruket byggdes om och fick sitt nuvarande utseende. År 1919 blåstes masugnen ned för sista gången.