Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Personal

På Mariaskolan arbetar allt från rektor till lärare, förskollärare och studiehandledare med flera. Lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna, speciallärarna och barnskötarna är indelade i arbetslag. Varje arbetsteam arbetar självständigt under stort ansvar och egen budget.

Telefonnummer till personal på Mariaskolan

Förskoleklass A: 0223-445 24

Förskoleklass B: 0223-449 68

Fritids Knuten: 0223-444 94

Fritids Älgen: 0223-444 48

Utflyktstelefon: 0223-444 42

Lågstadiet årskurs 1: 0223-444 46

Lågstadiet årskurs 2: 0223-449 72

Lågstadiet årskurs 3: 0223-449 99

Mellanstadiet årskurs 4: 0223-445 40

Mellanstadiet årskurs 5: 0223-449 73

Mellanstadiet årskurs 6: 0223-449 71

Specialpedagog: 0223-441 72

Rektor: 0223-444 41

Biträdande Rektor: 0223-442 74

Expedition: 0223-444 40

Kurator: 0223-440 13

Skolsköterska: 0223-444 43

Idrott: 0223-444 47

Slöjd: 0223-444 39

Kök: 0223-444 45

Elevcoach mellanstadiet: 0223-447 89

Elevcoach lågstadiet: 0223-442 05