Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

På Mariaskolan arbetar allt från rektor till lärare, förskollärare och studiehandledare med flera. Lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna, speciallärarna och barnskötarna är indelade i arbetslag. Varje arbetsteam arbetar självständigt under stort ansvar och egen budget.

Telefonnummer till personal på Mariaskolan

Förskoleklass A 44524 076-723 5202

Förskoleklass B 44968 073-644 8692

Fritids Knuten 44494 076-723 5216

Fritids Älgen 44448 076-723 5215

Utflyktstelefon 44442 076-723 5211

Lågstadiet åk 1 44972 070-651 3409

Lågstadiet åk 2 44999 070-685 1840

Lågstadiet åk 3 44446 076-723 5213

Mellanstadiet åk 4 44973 070-359 5467

Mellanstadiet åk 5 44971 070-368 5403

Mellanstadiet åk 6 44540 076-723 5217

Specialpedagog: 0223-441 72, 076-723 52 08

Rektor: 0223- 444 41 070-696 2929

Biträdande Rektor: 0223- 442 74

Expedition: 0223- 444 40

Kurator: 0223- 440 13

Skolsköterska: 0223- 444 43

Idrott 44447 076-723 5214

Slöjd: 0223- 444 39

Kök: 0223- 444 45

Elevcoach: 0223-447 89