Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Personal

På Mariaskolan arbetar allt från rektor till lärare, förskollärare och studiehandledare med flera. Lärarna, förskollärarna, fritidspedagogerna, speciallärarna och barnskötarna är indelade i arbetslag. Varje arbetsteam arbetar självständigt under stort ansvar och egen budget.

Telefonnummer till personal på Mariaskolan

Förskoleklass A: 0223-44524

Förskoleklass B: 0223-44968

Fritids Knuten: 0223-44494

Fritids Älgen: 0223-44448

Utflyktstelefon: 0223-44442

Lågstadiet åk 1: 0223-44446

Lågstadiet åk 2: 0223-44972

Lågstadiet åk 3: 0223-44999

Mellanstadiet åk 4: 0223-44540

Mellanstadiet åk 5: 0223-44973

Mellanstadiet åk 6: 0223-44971

Specialpedagog: 0223-44172

Rektor: 0223- 44441

Biträdande Rektor: 0223- 44274

Expedition: 0223- 44440

Kurator: 0223- 44013

Skolsköterska: 0223- 44443

Idrott: 0223-44447

Slöjd: 0223- 44439

Kök: 0223- 44445

Elevcoach mellanstadiet: 0223-44789

Elevcoach lågstadiet: 0223-44205