Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Jobba som röstmottagare i Fagersta kommun

Som röstmottagare medverkar du till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. Här ser du vad som gäller för uppdraget.

Din uppgift som röstmottagare är att medverka till att valet genomförs korrekt, tryggt och säkert. I arbetsuppgifterna ingår bland annat att upprätthålla god ordning i vallokalen, ta emot röster och pricka av i röstlängden samt efter vallokalens stängning granska och räkna rösterna.

Obligatorisk utbildning

Alla röstmottagare måste enligt vallagen genomgå en särskild utbildning under några timmar. Utbildningen för röstmottagare vid valet till Europaparlamentet 2024 kommer att hållas på kvällstid, enligt nedan:

  • Måndagen den 13 maj klockan 18.00, Folkets Hus B-sal
  • Tisdagen den 14 maj klockan 18.00, Folkets Hus B-sal
  • Onsdagen den 15 maj klockan 18.00, Folkets Hus B-sal

För förtidsröstmottagare hålls utbildningen måndagen den 13 maj och för röstmottagare i vallokal tisdagen den 14 och onsdagen den 15 maj. Innehållet är liknande så kan du inte delta vid det tillfälle du är inbjuden till så kan du anmäla dig till ett annat tillfälle. Om du ska vara röstmottagare i både vallokal och vid förtidsröstningen räcker det med att du deltar i en av utbildningarna. Du väljer själv vilken du vill gå.

Du måste kunna delta vid ett av tillfällena för att kunna jobba som röstmottagare.

Arbetet på valdagen

Dagen före valdagen ska du delta vid iordningställandet av vallokalen. Tiderna för detta bestäms av ordförande i ditt distrikt. På valdagen tjänstgör du från tidig morgon till dess rösterna är räknade, vilket kan bli sent på kvällen. Som ersättning får du ett skattepliktigt arvode.

Arvode

Som röstmottagare får du ett skattepliktigt arvode. Arvodet inkluderar även semesterersättning och en obligatorisk utbildning på cirka 2 timmar.

Arvode röstmottagare

Som röstmottagare får du 2 718 kronor för ditt arbete på valdagen och den obligatoriska utbildningen. Ordförande och vice ordförande får 3 624 respektive 3 171 kronor i arvode.

Arvode reserver

Som reserv i bostaden får du 906 kronor, inklusive den obligatoriska utbildningen.

Arvode förtidsröstmottagare

Som förtidsröstmottagare får du ett arvode på 181 kronor per timme. Samma arvode gäller för den obligatoriska utbildningen.

Kommunens ansvar vid allmänna val

Sveriges kommuner ansvarar för genomförandet av de allmänna valen till riksdag, landstings- och kommunfullmäktige vart fjärde år och valet till Europaparlamentet vart femte år. Utöver detta ansvarar kommunerna för genomförandet av folkomröstningar och eventuella extra val.

Valnämnden i kommunen är ansvarig lokal myndighet för valen. Valnämndens uppgift är bland annat att bemanna kommunens valdistrikt och förtidsröstningslokaler.

Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test