Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Distribution av valsedlar

Valnämnden i Fagersta kommun distribuerar endast de valsedlar som levereras via Valmyndigheten.

Det gäller följande partier enligt vallagen:

8 § Följande partier som ställer upp i ett val har rätt till valsedlar på statens bekostnad:

  1. vid val till riksdagen: parti som vid valet får eller vid något av de två senaste riksdagsvalen har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet eller som ändå är eller genom valet blir representerat i riksdagen,
  2. vid val till region- eller kommunfullmäktige: parti som är eller genom valet blir representerat i fullmäktige,
  3. vid val till Europaparlamentet: parti som vid valet får eller vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet har fått mer än 1 procent av rösterna i hela landet.

I samtliga fall avser rätten till fria valsedlar ett antal som motsvarar högst tre gånger antalet röstberättigade i

  1. vid val till riksdagen: valkretsen,
  2. vid övriga val: valet.

Övriga partivalsedlar och namnvalsedlar distribueras av partierna själva till lokalerna. Inlämning av valsedlar kan göras från och med 30 minuter innan röstnings- och vallokalen öppnar. Partierna kan också lämna in valsedlar när som helst under lokalens öppettider. Dessa tider gäller för tidigaste inlämning:

Förtidsröstning

Fagersta bibliotek: Onsdagen den 22 maj klockan 09.30

Sveasalongen: Måndagen den 27 maj klockan 11.30

Västervåla sockenstuga: Söndagen den 9 juni klockan 07.30

Vallokaler

Samtliga vallokaler: Söndagen den 9 juni klockan 07.30

Distrikt

Vallokal

Kolarbyn

Alfaskolans idrottshall

Centrum

Alfaskolans matsal

Risbron

Fagerstahallens matsal

Per Ols

Per Olsskolans matsal

Västanfors

Sveasalongen

Meling

Mariaskolans matsal

Åvestbo-Västervåla

Åvestbogården, Åvestbo

Partivalsedlar som valnämnden ansvarar för fylls på av valkansliet.

Röstmottagarna i respektive lokal placerar valsedlarna i valsedelsställen.

Vid frågor kontakta valkansliet på telefon 0223-447 70 eller via e-post.

val@fagersta.se

Sidansvarig: Sandra Wisell

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test