Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Föräldrakurs

Skulle du ibland önska att du hade bättre kunskap och fler
verktyg för att förstå och kunna hantera barns olika beteenden?
Då erbjuder vi dig vår föräldrakurs Connect. Den vänder sig till alla i Fagersta med barn i åldern 8–18 år och är en fantastisk möjlighet till kostnadsfri kompetensutveckling inom föräldraskap.

Bildkollage på ungdomar med olika bakgrund.

Under våren 2024 erbjuds följande kurser:

Connect på svenska
Datum för kursstart läggs ut vid full grupp.

Connect på tigrinja
Planerad kursstart den 7 mars klockan 17.00–18.30
Plats: Von Rosen, Von rosensväg 1

Connect på somaliska
Planerad kursstart den 12 april klockan 17.00–18.30
Plats: Koltrasten, Kolmilegränd 5

Connect på arabiska
Planerad kursstart den 16 april klockan 17.00–18.30
Plats: ABF, Stationsvägen 12

Anmälan till föräldrautbildningen görs till
annika.hedberg@fagersta.se

Vad är Connect?

Connect är ett föräldrastödsprogram som vänder sig till vårdnadshavare med barn i åldern
8–18 år. Det är en kurs som hjälper dig som vårdnadshavare att förstå ditt barn utveckling och hantera barnens beteenden.

Hur går det till?

Vårdnadshavare träffas i små grupper med två utbildade gruppledare 1,5 timme per vecka i nio till tio veckor. Vid varje möte får du som vårdnadshavare information om barns och ungdomars utveckling och du får hjälp att hitta nya sätt att bemöta och hantera barns beteenden.

Varje barn och vårdnadshavare är olika. Därför undviker Connect att lära ut det rätta sättet att vara vårdnadshavare på utan vill istället visa att det finns alternativ som både stöttar dig i din relation till ditt barn, samtidigt som du kan sätta gränser och förstå att förändring är en del av barnets utveckling.

Du som vårdnadshavare uppmuntras att fundera över nya sätt att förstå ditt barn och dess beteende, nya sätt att förstå dig själv och ditt sätt att reagera som vårdnadshavare samt nya möjligheter i föräldrarollen. Connect är ingen terapigrupp, utan du bestämmer själva hur mycket du vill dela med dig av dina erfarenheter och tankar.

Denna kurs kommer återkommande att erbjudas vårdnadshavare i Fagersta.

Frågor och kontakt

Har du allmänna frågor eller funderingar om kursen eller vill göra en intresseanmälan?

Kontakta:
Annika Hedberg
Telefon: 0223-440 64
annika.hedberg@fagersta.se

Vill du prata med våra handledare?

Ankie Andersson, telefon 070-310 71 68 (svensktalande)
Sundus Hassan, telefon 073-777 41 90 (somalisktalande)
Amine Haile, telefon 076-211 54 27 (tigrinjatalande)
Aya El Turk, telefon 076-723 52 51 (arabisktalande)

Sundus och Maxamed, handledare föräldrautbildningen.

Sundus och Maxamed, handledare föräldrautbildningen.

Att vara förälder ger mycket glädje, men det kan också vara krävande!

Det berättar en av våra handledare för vår föräldrakurs. Vi vill hjälpa dig att bli den bästa föräldern du kan bli, och för att göra det har vi utbildat flera handledare med olika bakgrund och som pratar olika språk. Föräldrautbildningen baseras på ett manualbaserat koncept. Det betyder att utbildningen ser likadan ut oavsett vem som håller den och på vilket språk.

Sundus och Maxamed håller kursen tillsammans på somaliska.

Jag heter Sundus och kom till Sverige för 14 år sedan. Jag är född 1990 och uppväxt upp i Somalia. Jag fick barn tidigt här i Sverige och kämpade ihop med skolan och familjen. Ett nytt land med massor av möjligheter och utmaningar. Jag är både utbildad som barnskötare och undersköterska samt har tillsvidare anställning inom Fagersta förskola. I mitt nuvarande jobb ingår det att dagligen samverka med föräldragrupper, barn och andra människor i olika situationer. Att lära sig att lyssna, diskutera och på ett lösningsfokuserat sätt försöka lösa de problem som uppstår. Samarbete och samverkan är ofta nyckeln till framgång när det gäller att lösa komplexa frågor och situationer.

Eftersom jag gått på föräldrakurs så vill jag dela med mig de kunskaperna och erfarenheter som jag har lärt mig under kursen. Som förälder så vet jag vad som krävs och vilka utmaningar som finns.

Språkhinder och kulturkrock kan göra det svårt för många av oss att förstå vad går gränser men denna kurs på eget språk och dialog kan göra en skillnad.

Att vara förälder ger mycket glädje. Men det kan också vara krävande. Genom att gå denna kurs så får du tips, stöd i att förstå och bemöta ditt eller dina barn, förbättra samspelet i familjen och stärka de vuxna kring barnet. Du kommer att träffa andra föräldrar som också vill bli stärkta i sitt föräldraskap och då blir det en gemensamhet och ett sätt dela med sig erfarenheter och tips kring barnuppfostran .

Jag heter Maxamed, jag kommer från Somalia. Jag är gift och har två små pojkar. Jag är en hårt jobbande och ambitiös person med ett stort sinne för humor. Jag har som mål att delta i ett maraton och gillar att bli utmanad. När jag inte arbetar gillar jag att aktivera mig fysiskt och är en hejare på fotboll.

Passa på att anmäla dig till vår föräldrakurs på somaliska, så får du träffa Sundus Och Maxamed!

Vår föräldrakurs är ett resultat av flera undersökningar och dialoger

Annika, ansvarig för kommunens satsning på föräldrakurs för alla, berättar kort om bakgrunden till satsningen och varför kursen hålls på flera språk.

Att vi nu kan erbjuda föräldrakurs för alla och på flera språk är ett resultat av flera undersökningar och dialoger med föräldrar i Fagersta kring vilka behov de har och vad de vill utveckla i sitt föräldraskap. Att stärka relationen med sitt barn och utveckla sin förmåga som förälder att sätta gränser framkom i flera samtal med föräldrar som områden där de ville ha stöd. Det var föräldrar med barn i skolåldern som upplevde att de var i störst behov av mer stöd och därför valde vi att i första hand ta fram en kurs för föräldrar med barn i åldern 8–18 år.

Denna satsning är möjligt genom att politiken beslutat om finansiering för detta under en treårsperiod och jag är väldigt glad att vi är igång nu och att vi har hittat så bra handledare. Vi har en bred grupp men olika språk och kompetenser. Då vi är många som är involverade så känns det väldigt bra att vi arbetar med ett manualbaserat koncept. Det betyder att kursen ser likadan ut oavsett vem som håller den och på vilket språk. Våra handledare går just nu en fyra dagars utbildning och kommer dessutom att bli licensierade när de genomför kursen första gången. Detta är en viktig kvalitetsstämpel och hjälper oss säkerställa en bra kurs för alla.

Den här kursen är till för alla föräldrar! kursen är kostnadsfri och genomförs under nio tillfällen, vardagkvällar, 1,5 timmar per gång.

Om du som förälder upplever att du har speciella behov eller svårigheter i relationen med ditt barn så finns mer djupgående hjälp och stöd att få hos bland annat socialförvaltningen.

Varmt välkommen!

Sidansvarig: Annika Hedberg

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test