Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Skogsgläntans byggnad. Modern vitputsad fasad med inslag av trä. Längst fram i bilden finns en stor bilrondell.

Avdelning Solstrålen

Solstrålen är en förskoleavdelning på Skogsgläntan för barn ett till tre år.

Om Solstrålen

På Solstrålen arbetar vi just nu kring boken Alla får åka med. I detta projekt väver vi in alla delar ur läroplanen och jobbar bland annar med skapande, språket, matematik, musik och rörelse.

Vi arbetar mycket med det sociala samspelet både i den fria leken och i planerade aktiviteter för att alla ska få känna sig trygga på förskolan. Barnen får träna på att bli självständiga samt fungera enskilt och i grupp.

Vi har utvistelse varje dag och går till skogen en dag i veckan.

Kontakt

0223-441 63
Köket 0223-443 48