Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Länsstyrelsen har i samråd med länets räddningstjänster beslutat om eldningsförbud i hela Västmanlands län från och med den 11 maj klockan 17.00. Förbudet gäller tills vidare. Mer information

Kvalitetsrapport

Varje år skriver rektor en rapport om det läsår som gått. I denna utvärderas de mål som satts upp, och det slås fast vilka mål vi bör arbeta vidare mot under kommande läsår.

Kvalitetsrapporten är återkommande varje år och vi är medvetna om att den just nu inte är en tillgänglig pdf-fil, men vi kommer att se till att den är tillgänglig för alla när nästa kvalitetsrapport publiceras. Vill du ta del av kvalitetsrapporten, hör av dig så ser vi till att lösa det.

Kvalitetsrapport Risbroskolan 2020/2021 Pdf, 969.4 kB.