Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
  • Afrikansk svinpest har påvisats i prover på döda vildsvin i Fagersta. Det är därför förbjudet att vistas i skog och mark. Mer information

Avdelning Blåsippan

Utforskande, nyfikenhet och lust  att lära är våra ledord på Blåsippan.

Måndag: Planering, vi är på Tussilago och leker ute eller inne.
Tisdag: Språket: Här använder vi oss av läslyftet och bornholmsmodellen.
Onsdag: Vi har matematik, vi använder oss av Radan och Rutan.
Torsdag: Skogen/ utflykt
Fredag: Sång och rörelse

På Blåsippan arbetar tre pedagoger, en förskollärare och två barnskötare.
Vi  har runt 21 barn mellan tre och fem år i våran barngrupp.

Barnen får utveckla sin förmåga att fungera enskilt och i grupp, hantera konflikter och lära sig ta ansvar.

Vi arbetar dagligen medvetet med språket så att barnen utvecklar ett rikt språk. Under hela året arbetar vi med portfolio som är ett arbetssätt för att visa barnens utveckling.

Telefonnummer: 0223-442 93