Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Bygglov, tillstånd, regler och tillsyn

Det är viktigt att ta reda på om verksamheten kräver tillstånd, registrering eller annan anmälan till någon speciell myndighet.

Tillstånds- och tillsynsmyndigheter kan vara lokala, regionala eller rikstäckande. Datainspektionen och Livsmedelsverket är exempel på två rikstäckande sådana.

Här finns samlad information från de lokala och regionala samarbetsfunktionerna: 

Bygga nytt, bygga till, eller väsentligt ändra användningen samt yttre utseende är exempel på åtgärder som nästan alltid kräver bygglov. Bygglov söker man hos Västmanland-Dalarna miljö - och byggförvaltning. Se mer information eller gå direkt till e-tjänsten nedan:Bygglov

E-tjänst Bygglov

En del verksamheter inom området för hälsoskydd måste anmälas. Det gäller både hygienlokaler och offentliga lokaler och det kan till exempel vara solarier och fotvård. Anmälan sker till miljöenheten som finns hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Läs mer nedan: Hälsoskydd anmälningspliktiga verksamheter

Miljöskydd omfattar frågor som att upptäcka, förebygga och minimera riskerna för den yttre miljön. Om du till exempel ska installera ett enskilt avlopp, oljecistern, värmepump eller köldmedia ska du anmäla/ansöka om det hos miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvalning. Läs mer nedan: Miljöskydd, anmälningspliktiga verksamheter

Livsmedelsföretag ska anmäla sin verksamhet till miljöenheten och får regelbundna kontroller. Det är miljöenheten på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning ansvaret för frågor som rör livsmedel. Läs mer nedan: Livsmedelsverksamhet

För tjänster hos Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning tar kommunen ut avgifter enligt fastställda taxor. Dessa gäller för till exempel handläggning av bygglov, kart- och mättjänster samt avgifter för miljö- och livsmedelstillsyn. Se nedan: Taxor och avgifter

Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund bedriver räddningstjänst i Avesta, Fagersta, Hedemora och Norberg och hanterar frågor rörande brandskydd, tillstånd för brandfarliga varor, eldning, sotning och utryckningar. Läs mer nedan: Södra Dalarnas Räddningsförbund

NVK ansvarar för allmän platsmark och lämnar tillstånd till och meddelar föreskrifter för utförande av arbete i allmän platsmark. Läs mer nedan:Grävning i allmän mark

Ansökan om fast saluplats och prisuppgifter (taxor) för upplåtelse av torgplats gör du på NVK - Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund. Läs mer nedan: Ansökan och taxor torghandel

Regler om rökfria miljöer

Från och med den 1 juli 2019 gäller en ny tobakslag, som bland annat innehåller bestämmelser om fler rökfria miljöer utomhus. Att införa fler rökfria miljöer utomhus syftar till att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser

  • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger och busshållplatser, men även taxizoner, biljettområden och gångbanor i anslutning till ett spårområde.
  • Uteserveringar utanför restauranger och caféer.
  • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.
  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.
  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer och lokaler för hälso- och sjukvård.

Följande produkter omfattas av den nya lagen

  • Röka tobak
  • Inhalera tobak som förångats (exempelvis genom att röka tobak i vattenpipa).
  • Att röka vattenpipa med annat innehåll än tobak
  • Röka örtprodukter
  • Använda e-cigarretter

Vad gäller för mig som företagare?

Lagen påverkar dig som bedriver verksamhet eller äger platser dit allmänheten har tillträde, till exempel hotell, restauranger och butiker. Du är ansvarig för att sätta upp skyltar som informerar om rökförbud vid entrén till lokalerna. Om det tidigare varit tillåtet att röka måste du ta bort askkoppar, rökrutor och annat som har med rökning att göra. Om någon röker trots tillsägelse, får personen avvisas.

Läs mer om rökfria miljöer på Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning. Se nedan länk:

Rökfria miljöer

Sidansvarig: Anna-Karin Larsson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test