Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Demens

Demens är en skada som beror på sjukdom eller yttre skada av hjärnan.

Demenssjukdom

Vid demenssjukdom påverkas flera av hjärnans funktioner. Det medför svårigheter med minnes- och tankeförmågor.
Det finns flera olika demenssjukdomar varav Alzheimer är den vanligaste.

Demenssjuksköterska

Demenssjuksköterskans uppgift är att stötta personen som drabbats av en demenssjukdom och dennes anhöriga.

Demenssjuksköterskan arbetar med att:

  • Ge personliga samtal via telefon eller via hembesök
  • Ge information om sjukdomen och råd och tips
  • Ge information om den hjälp kommunen kan erbjuda
  • Ge hjälp att uttrycka era behov
  • Erbjuda deltagande i anhöriggrupp där man träffar andra i liknande situation och får stöd av varandra

Stöd till anhöriga

Demenssjukdom kallas ofta ”de anhörigas sjukdom”, eftersom förloppet och tillvaron ofta blir mycket svår för de närstående. Därför är det viktigt för oss att erbjuda stöd till anhöriga och ge dem chans att ställa frågor.

Det finns anhörigträffar på kvällstid för dig som har en förälder med en demenssjukdom.

Demensboende

Sidansvarig: Lena Bylund

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test