Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Demens

Demens är en skada som beror på sjukdom eller yttre skada av hjärnan.

Demenssjukdom

Vid demenssjukdom påverkas flera av hjärnans funktioner. Det medför svårigheter med minnes- och tankeförmågor.
Det finns flera olika demenssjukdomar varav Alzheimer är den vanligaste.

Stöd till anhöriga

Demenssjukdom kallas ofta ”de anhörigas sjukdom”, eftersom förloppet och tillvaron ofta blir mycket svår för de närstående. Därför är det viktigt för oss att erbjuda stöd till anhöriga och ge dem chans att ställa frågor.

Det finns anhörigträffar på kvällstid för dig som har en förälder med en demenssjukdom.

Anhörigstöd

Boende

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test