Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Anmälan och avgifter 2023-2024

Vi prioriterar eleverna och även om det finns flera syskon i familjen så ska alla ha lika stor möjlighet att få spela, sjunga, dansa och måla. Därför har vi både undervisning i skolan och låga priser för de familjer som har flera elever i vår verksamhet.

Du ansöker till Kulturskolan via vår e-tjänst. Du behöver Bank-ID för att kunna ansöka.

Ansök till Kulturskolan

Avgifter per termin läsåret 2023/2024

Från och med 2024 är kulturskolan avgiftsfri för barn 5-25 år.

Riktlinjer

 • Kulturskolan tillhandahålls kostnadsfritt för barn och ungdomar i åldrarna 5-25 år som erbjuds plats inom ramen för kulturskolans verksamhet.
 • Kulturskolan i Fagersta erbjuds till barn och ungdomar med folkbokföring i Fagersta kommun eller som går i skola i Fagersta kommun.
 • Barn och ungdomar erbjuds plats i första hand. Vuxna kan i mån av plats erbjudas undervisning mot erläggande av terminsavgift i enlighet med beslut om taxor och avgifter.
 • Anmälan är bindande och uppsägning av plats sker genom målsman.

Avgifter per termin för vuxna

 • Vuxen i mån av plats 1 450 kronor

Betalningsskyldighet för vuxna

 • Anmälan är bindande och medför betalningsansvar.
 • Eleven har rätt att prova på 1 lektion vid start, därefter måste platsen sägas upp om eleven inte vill fortsätta.
 • Räkning skickas en gång per termin.

Lektioner

 • Den lektionstid som du får vid läsårsstarten gäller hela läsåret om du och din lärare inte kommer överens om annat
 • Vi har inga lektioner på lovdagar
 • Uppvisningar, konserter och föreställningar räknas också som lektioner