Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Familjeteam

Det är fantastiskt att vara förälder men inte alltid helt lätt. Ibland kan du som förälder behöva någon att prata med för att få stöd och råd i föräldrarollen. Vi finns för dig som har barn i åldern 0 till 18 år.

Råd- & stödsamtal

I familjeteamet arbetar familjecoacher med erfarenhet av att arbeta med familjer och föräldraskap. Vi arbetar med råd- och stödsamtal till föräldrar som upplever att de behöver någon att prata med i vardagliga situationer.

Det kan exempelvis vara att:

  • Familjen får ett fungerande samspel och kan komma överens med varandra
  • Barn, ungdomar och föräldrar lär sig hantera konflikter
  • Föräldrar hittar nya strategier för att möta barns behov
  • Familjen skapar rutiner för att få struktur i vardagen
  • Familjen ska få verktyg att stärka sina relationer
  • Få stöd och kunskap som förälder om barn, unga och deras utveckling

Så går det till

Vi arbetar med hela familjen och ibland föräldrar och barn var för sig. Vi använder familjens egna styrkor och förmågor hos var och en för att hitta nya lösningar så att relationer och situationen förbättras.

Vi träffas i våra lokaler på Sveavägen, Fyren eller hemma hos familjen, vardagar under dagtid.

Viktigt att veta

Du kan få fem tillfällen till föräldrastöd. Om du vill träffas fler gånger behöver du göra en ansökan via socialtjänsten. Vi hjälper dig med det.

Vi har tystnadsplikt och får inte ge information om dig till någon annan.

Vi omfattas av anmälningsskyldigheten, vilket innebär att vi är skyldiga att anmäla när vi får kännedom om, eller misstänker, att barn far illa.

Du kan vara anonym och det kostar ingenting att prata med oss. Om du talar ett annat språk finns möjlighet till tolk.

Kontakt

Kontakta fagersta kommuns växel på telefonnummer 0223-440 00 för vidarekoppling till familjeteamet.

familjeteamet@fagersta.se

Besöksadress

Norbergsvägen 21
Fagersta

Sidansvarig: Hanna Eriksson

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test