Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Tillgänglighet på Oljeön

Här nedan hittar du information om tillgängligheten på Oljeön.

Gul skylt för audioguide
Ängelsbergs brukshandel. Ett rött hus med svart tak.

Besökscentrum finns i Ängelsbergs brukshandels lokal. Entré på framsida samt sidoingång på höger gavel.

Entre till Besökscentrum/brukshandeln. Gröna beachflaggor på var sida av entrén. 7 trappsteg.

Entré med en trappa på framsidan.

Till sidoentrén. En backe med grus.

Lutande backe med grus upp till sidoingången.

Mot sidoentrén. En mindre stenkant efter grusbacken.

Ingång till sidodörr. Observera stenblockets kant.

Sidoentré. Dubbeldörr så går att öppna helt.
Sidoingång. Dubbeldörr som är öppen. Några stolar mot korridorens sidor inne i butiken.

Dubbeldörr vid sidoingång.

Korridor från sidoingången.
Toalett till höger
Toalettdörr som går ut i gången. Måste först ta sig förbi den för att öppna.
Ingång till toaletten. Kläder mitt emot dörren.
Inne på toaletten. Handfat rakt in. Toalett till höger.

Toalett i butiken.

Inne i butikslokalen.

Delar av butiken är upphöjd. Observera kant.

Besökscentrums hörna i butiken.

Besökscentrum ligger på den lägre delen i butiken.

Nedfart till Oljeön, från norr. Trottoarkant på vänster sida av vägen.

Väg mot Oljeön. Till vänster trottoar. Längre bort syns järnvägsstationen.

Parkering till Oljeön

Parkering

Hållplats ovanför Ängelsbergs järnvägsstation.

Hållplats ovanför Ängelsbergs järnvägsstation.

Trottoarkant slutar för infart. Rakt över vägen nedfart till Oljeön.

Trottoarkant slutar för infart. Rakt över vägen nedfart till Oljeön.

Väg från parkering. Mindre uppförslutning.

Väg från parkering. Mindre uppförslutning.

Nedfart till järnvägsstationen, mot färjeläget. Backe neråt.

Nedfart till järnvägsstationen, mot färjeläget. Lutande väg.

Järnvägsstationen till vänster. Till höger överfart över järnväg. Säkerhetsstaket med grindar.

Järnvägsstationen till vänster. Till höger överfart över järnväg. Säkerhetsstaket med grindar.

Säkerhetsgrindar

Säkerhetsgrindar intill järnvägsövergång.

Gångväg över spåren.

Gångväg över spåren.

Perrongen vid stationen.

Perrongen vid stationen.

Grindar med gul skylt på "se upp för tåg!"

Grindar med gul skylt: "se upp för tåg!"

Tre spår korsas för att komma till färjeläget.

Tre spår korsas för att komma till färjeläget.

Mot färjeläget. Gula beachflaggor med text "Oljeön"

Mot färjeläget. Gula beachflaggor med text "Oljeön"

Trappa ner till färjan Petrolia. Rakt på finns tillgänglighetspassad promenadväg.

Trappa ner till färjan Petrolia. Rakt på finns tillgänglighetspassad promenadväg.

tillgänglighetsanpassat gångväg till färjeläget

tillgänglighetsanpassat gångväg till färjeläget

promenadväg.

Promenadväg.

Trappa intill färjeläget. 14 trappsteg. Räcke på på sidor.

Trappa intill färjeläget. 14 trappsteg. Räcke på på sidor.

Ramp till färjan Petrolia. Rampen på färjan fälls ner vid påstigning.

Ramp till färjan Petrolia. Rampen på färjan fälls ner vid påstigning.

På Oljeön

Ramp till färjan

Färjeläget. Ramp till färjan Petrolia. Bänkar finns på färjan.

Oljeöns brygga för färjan Petrolia

Brygga på Oljeön

Brygga på Oljeön.
Bänkar på Oljeön

Bänkar framför oljefabriken

Oljefabriken

Oljefabriken på Oljeön

1. Oljefabriken på Oljeön

Ingång till Oljeön. Röda dörrar

2. Ingång till första rummet i oljefabriken. Vänstra/södra sidan.

Ingång till oljefabriken. Avtagbar tröskel uppställd mot dörren

3. Fabrikens ingångar har avtagbara strösklar

Interiör Oljefabriken. Första rummet. Svart golv i slaggsten, Brunt trätak

4. Första rummet. Observera ojämna golv

Första rummet

5. Första rummet

produktskåp

6. Första rummet. Produktskåp

Oljetunna

7. Oljetunna

Interiör oljefabriken. Fler bänkar

8. Första rummet. Flera bänkar finns

Ingång till raffineringshallen.

9. Ingång till raffineringshallen

Raffineringshallen. Ojämna golv

10. Raffineringshallen. Observera ojämna golvytor

Raffineringshallen. Gamla vertyg på väggen

11. Raffineringshallen

Bänkar inne i raffineringshallen

12. Bänkar finns att även inne i raffineringshallen

Kylsystemet

13.

Raffineringshallen. Slangar på golvet

14. Raffineringshallen. Ojämn golvyta med teknisk utrustning. Observera slangar på golvet.

Ingång till ångpannerummet. Smal korridor

15. Smal korridor/ingång till ångpannerummet. Ingång till detta rum finns även från framsidan (mittendörren) av fabriken. Se nästa bild.

Ytteringång till ångpannerummet.

16. Avtagbar tröskel till ångpannerummet

En man i blå jacka tar upp en dörrtröskel från marken

17. Tröskeln tas bort för att lättare ta sig in och ut i fabriken med rullstol, rullator eller barnvagn.

Ångpannerummet. Slaggstensgolv. Vita väggar med röd färg

18. Ångpannerummet. Dörr leder till/från raffineringshallen. Observera ojämn golvyta.

Röda dörrar. Ingång till packningsrum

19. Ingång till packningsrummet. Högra/norra ingången. Avtagbar tröskel.

Packningsrummet. Trägolv- och tak. Väggar i slaggsten.

20. Packningsrummet. Utgång leder till fabrikens baksida.

Slaggstenskant vid ingång från oljefabrikens baksida.

21. Slaggstenskant vid ingång till packningsrummet, från fabrikens baksida.

Grön gräsmark bakom oljefabriken. Åmänningen i bakgrunden.

22. På baksidan finns bänk.

Arbetarbostaden (Promenadstig)

Stig till arbetarbostaden. Till höger oljekällare i slaggsten

1. Promenadstig mot arbetarbostaden. Till höger oljekällare i slaggsten.

Promenadstig till arbetarbostad

2. Promenadstig till arbetarbostaden. Se upp för rötter.

Bänk vid promenadstig. I bakgrunden arbetarbostaden. Röd byggnad

3. Bänk finns längs vägen

Ramp över ett litet dike. Arbetarbostaden i bakgrunden

4. Ramp över ojämnhet. Sista biten lutan marken upp mot arbetarbostaden.

Arbetarbostaden

5. Lutande backe sista biten upp mot arbetarbostaden.

Träbänkar. I bakgrunden sjön Åmänningen och samhället Ängelsberg.

6. Bänkar framför arbetarbostaden.

Ulvaklev

7. Stig från arbetarbostaden till bagarstugan. På andra sidan sjön, Ulvaklev

Arbetarbostaden

8. Arbetarbostaden

Trappa upp till arbetarbostadens ingång. Dörr och staket i brunt/ockra.

9. Ingång med trappa till arbetarbostaden. Tillgänglighetsanpassad ingång saknas. Våra guider har tillgång till bilder från arbetarbostadens interiör. Dessa visas under visning på förfrågan.

Köksdel i arbetarbostaden. En vit spis och ett runt bord. Trasmattor på golvet

10. Köksdelen i arbetarbostaden

Interiör arbetabostad. Vit soffa, fotogenlampa i taket. Ett bord med stolar mitt i rummet.

11. Interiör arbetarbostad

Arbetabostadens interiör. Trasmattor på golvet. Vita spetsgardiner. Väggar i pärlspont i brun-orange ton (ockra)

12. Arbetarbostadens interiör.

Arbetarbostadens baksida

13. Arbetarbostadens baksida

Stig vid arbetarbostadens baksida. Jämn mark

14. Stig som leder från arbetarbostadens baksida till Oljefabriken.

Bänk vid stig

15. En bänk finns längs stigen. Till höger syns fabriken.

Entré till Oljeön (Färjeläget)

Färjeläget hittar du intill Ängelsbergs järnvägsstation. För att komma till färjan måste du korsa järnvägsövergångar. Vid färjeläget finns en anpassad gång för att ta sig fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Färjan Petrolia är försedd med en ramp.

Parkering

Parkering finns norr om Ängelsbergs järnvägsstation. Från parkeringen till färjeläget är det cirka 100 meter. Vid järnvägsstationen finns möjlighet att köra ner med bil och buss för att släppa av besökande närmare färjeläget.

Brun skylt text Oljeön.

Parkering i samhället Ängelsberg. Till höger syns busshållplats.

Kollektivtrafik

Intill färjeläget ligger Ängelsbergs station. Här passerar tågen från Västerås/Ludvika-Ludvika/Västerås cirka en gång i timmen. Buss 82 trafikerar sträckan Fagersta-Ängelsberg. Närmaste busshållplats finns strax norr om järnvägsstationen (Hållplats: Ängelsbergs Jvstn). 

Resrobot

På Oljeön

  • Vid färjeläget finns anpassad gångväg samt ramp till färjan.
  • Vid ingången till oljefabriken finns borttagbar tröskel.
  • Fabriken ser ut som den gjorde när fabriken var i gång. Vilket betyder att den inte är tillgänglighetsanpassad. Se upp för ojämna golvytor och låga tak.
  • Terrängen på ön kan vara svårframkomlig. Tänk på att stora delar består av gräsmark som kan försvåra framkomligheten, speciellt vid regn.
  • Stigen upp till bostadshuset som visas under guidningen är brant. Bark har lagts ut för att jämna ut underlaget, men stenar och rötter kan försämra framkomligheten.

Sittplatser/bänkar

Tillgång till bänkar och sittplatser finns under stor del av guidningen. Bänkar finns även vid färjeläget samt på färjan Petrolia. Under spalten "tillgänglighet med bilder" högst upp på sidan, hittar du bilder.

Toalett

På Oljeön finns endast en torrtoa. Närmaste besökstoalett hittar du i en liten byggnad söder om Ängelsbergs stationshus. På Besökscentrum (Galleri Ängelsbergs brukshandel) finns även toalett. Det är möjligt att ta sig till toaletten med rullstol, rullator och barnvagn via sidoingången. Kontakta personalen på telefon: 0223-444 64.

Besökare med nedsatt hörsel och syn

Våra guider är utrustade med röstförstärkare för att förstärka guidens röst. Önskar du boka en anpassad visning för syn- och hörselnedsättning, kontakta oss.

Ledsagare

Ledsagare och personliga assistenter går gratis på våra visningar.

Hund

Din hund är välkommen att följa med - så väl husdjur, ledarhundar och assistanshundar. Tänk på att håll hunden kopplad och håll uppsikt så att den inte gräver i marken.

Hund med koppel på Oljeön

Hundar är välkomna på Oljeön. Här syns hunden Oden på Oljeön.

Audioguide/annat språk

Våra ordinarie turer visas alltid på svenska. Vi erbjuder audioguider på engelska och tyska. På färjan och på Oljeön finns informationsskyltar med qr-koder. För att lyssna på audioguiden/ljudspåren skannar du qr-koden med din mobil. Observera att inget Wifi finns på Oljeön, egen mobil-internetuppkoppling krävs.

Det går även att låna audioguide-spelare på Besökscentrum i Ängelsberg.

  • För att skanna koden behövs en qr-kod-app i telefonen eller mobilkamera med scanningsmöjlighet. Scanna qr-koden som finns på skyltar vid färjeläget, Oljeön och Besökscentrum, ljudspåret kommer sedan upp i din mobil där du kan pausa och byta ljudspår när du vill.
  • Följ därefter de gula skyltarna med nummerordning som finns utplacerade på Oljeön.
  • För hjälp: kontakta personal på Besökscentrum, telefon: 0223-444 64 eller fråga din guide.

    Klicka på den gula knappen för att få upp karta över Oljeön med beskrivning. Du hittar även karta med beskrivning samt skyltarnas utmarkerade platser (i gul färg) i Oljeöns broschyr. Oljeöns broschyr finns i brevlådor vid färjeläget samt på Oljeön.

Karta audioguide Pdf, 135.2 kB.

Tillgänglighet: Ovanstående fil i PDF-format är inte tillgänglighetsanpassad. Vi arbetar med att tillgänglighetsanpassa den, eller komplettera/ersätta med tillgänglig e-tjänst. Kontakta oss om du på grund av ovanstående brister hindras från att ta del av vår digitala service.

Önskar du boka en egen visning med annant språk än svenska? Kontakta oss för mer information.

Kontakt

Fagersta Turism
turism@fagersta.se
Telefon: 0223-444 64