Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Skolkort

Du som gymnasieelev ansöker själv om skolkort om du uppfyller kraven för fria skolresor.

VL buss som stannat till. I fönstret står texten "Fagerstalinjen".

Villkor för skolkort

För att kunna få skolkort måste du uppfylla dessa villkor:

 • Färdvägen mellan din folkbokföringsadress och skolan ska vara minst 6 km. Färdvägen mäts utifrån de närmaste bil-, cykel- och gångvägar som är naturliga och rimliga att använda.
 • Du måste vara folkbokförd i Västmanland.
 • Du ska vara under 20 år. Du har inte rätt att ansöka det år du fyller 20 år.
 • Du ska gå en gymnasial utbildning eller likvärdig.
 • Du deltar i heltidsundervisning och läsåret eller kursen är minst 8 veckor.

Ansökan om skolkort för gymnasieelever görs via VL.
Mer information om skolkort hittar du på VLs hemida.

vl.se/skolkort

Ansök om skolkort (e-tjänst)

Ansökan om skolkort sker via VLs e-tjänst. För att använda denna krävs att du har fullständigt personnummer.

vl.se/ansokskolkort

Om eleven saknar personnummer

Elever som saknar fullständigt personnummer ansöker om skolkort via blankett.
Vid ansökan via blankett är det viktigt att ange rätt läsår.

vl.se - ansökningsblankett för skolkort

Vänd dig till din hemkommun för att ansöka om skolkort om du;

 • är folkbokförd utanför Västmanland,
 • studerar i särskoleform eller
 • har skyddad identitet

Om du har långt till närmaste hållplats kan du ha rätt till resebidrag. Det finns två typer av resebidrag, resor till närmaste hållplats och resor till skolan. Resebidrag ansöker man endast via blankett. Du kan inte få resebidrag genom att avstå från beviljade fria resor med skolkort.

Du kan få resebidrag om du har 4 km eller längre till närmaste hållplats och bor i följande kommuner:

 • Arboga
 • Fagersta
 • Kungsör
 • Norberg
 • Sala
 • Skinnskatteberg

Resebidraget för 4 km är 100 kronor per månad.

Ansökan om resebidrag görs via blankett:

vl.se - ansökningsblankett för resebidrag

Kollektivtrafikförvaltningen hanterar busskort för gymnasieelever. Har du frågor om vilka regler som gäller för ansökan kontaktar du VL på telefon 0771-22 40 00.

Sidansvarig: Michael Alvbåge

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test