Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn

Trummelsberg

Djupt inne i bergslagsskogen ligger resterna efter det som en gång var Trummelsbergs bruk. I dag har naturen återtagit det mesta av platsen men spåren efter den livliga järnhanteringen går att se i landskapet.

Slaggstenpelare

Aktuell information

Detta besöksmål kan påverkas av restriktioner då afrikansk svinpest har konstaterats i regionen.

Läs mer om restriktionerna och vilket område som berörs här

På en kulle tronar pelarna i slaggsten som en gång var kolhuset. I sjön ligger resterna efter hamnpirerna där pråmarna lade till som fraktade tackjärnet till Färna bruk. Längs med vägen syns spåren efter den hästdrivna järnvägen där malm och kol transporterades.

Rester av hamnpir. På piren växer träd

Trummelsbergs bruk grundades av Olav Trummel år 1622 och verksamheten pågick ända fram till år 1907. Förutom järnhanteringen har man en gång odlat sparris här och i mossen en bit bort bröts torv. På området finns grillplats och vindskydd.

Observera att slaggstenspelarna ligger på en brant kulle. Platsen är inte tillgänglighetsanpassad.

Vatten porlar intill lämningar från bruket

Vandringsleden Bruksleden går igenom området. Etappkartor finns Bruksledens webbplats. Översiktskarta finns även via den digitala friluftsguiden Naturkartan.

Aktuellt

På grund av att en damm har brustit vid Sågsjön så finns det ingen broövergång kvar på platsen. Det finns för tillfället en upprättad passage som är en provisorisk lösning. Vi uppmanar till försiktighet.

Kommer man till Trummelsberg och vill åka vidare mot Bockhammar/Skinnskatteberg så kan man göra det, i vanlig ordning är det allmänt trafikvett som råder. Det finns också möjlighet att ta sig till grillplatser samt badplats i Trummelsberg.

Visa aktsamhet för rådande förhållanden, omgivning samt boende i området.

BruksledenNaturkartan

Trummelsbergs bruk ingår i Ekomuseum bergslagen.

Ekomuseum

Hitta hit från Fagersta:
Kör cirka 14 km mot Västerås, riksväg 66.
Sväng därefter av mot Trummelsberg på höger sida.
Kör cirka 5 km och du är därefter framme vid Trummelsbergs bruk.
Parkering finns intill. Kolhusruinen finns till höger på en höjd/kulle.

Sidansvarig: Eveline Wahlfeldt

Senast ändrad:

Var informationen till din hjälp?


Vill du ha återkoppling?
Test