Länk till startsidan för Fagersta

Fagersta.se

Öppna mobilmenyn
Manlig förskolärare på förskola

Avdelning Solen

Solen är en förskoleavdelning på Solängen för barn tre till fyra år.

Om Solen

Solen är en 3 till fyraårsavdelning och även vår jouravdelning. Öppettiderna är klockan 6.15-18.30.

Avdelningen är anpassad efter barngruppen med olika lekmiljöer som stimulerar barnens utveckling, lek, samspel med andra barn, fin- och grovmotorik samt deras fantasi. Vi ser till varje barns kompetens och stärker dem medvetet i deras personliga positiva egenskaper.

Vi arbetar med läslyftet och har byggt upp mysiga och lugna läsmiljöer som ska locka till mer läsning. Vi lånar böcker från biblioteket. Vi läser och dramatiserar, skapar tillsammans och använder även flanosagor och lådor med rekvesita. Vi arbetar utifrån förskolans läroplan och barnkovertionen dagligen. Allas lika värde. Vårat mål är att få barnen nyfikna till kreativitet och lust att leka och lära.

Kontakt

0223-445 48